Kestävä kehitys

Tukipilarin tavoitteet

Toimintamme rakentuu kestävälle pohjalle. Toimimme vastuullisella tavalla, joka on ekologisesti, eettisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää sekä sosiaalisesti oikeudenmukaista. 

Rakennamme tulevaisuuden Hyvinkäätä turvaamalla hyvän ilmanlaadun, pohja- ja pintavesien puhtauden sekä luonnon monimuotoisuuden. Tiedostamme vastuumme ilmastonsuojelussa sekä ilmastonmuutokseen varautumisessa. Edistämme toimillamme hiilidioksidipäästöjen vähentymistä hiilineutraalisuutta tavoittelevien Hinku-kuntien tavoitteiden mukaisesti. 

Rakennettua ympäristöä suunnitellessamme ja rakentaessamme teemme päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka parantavat energiatehokkuutta, tukevat elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä resurssiviisautta. Näin mahdollistamme luontomme ja luonnonvarojemme säilymisen myös tulevien hyvinkääläisten ja Hyvinkäällä vierailevien iloksi. Tuemme ympäristökasvatusta ja kuntalaisten ympäristötietoisuuden lisääntymistä. Teemme laaja-alaista yhteistyötä yhdistysten ja yritysten kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Edistämme kestävän liikkumisen mahdollisuuksia koko kaupunkimme alueella. 

Hyvinkäällä järjestettävät tapahtumat ovat turvallisia, saavutettavia, yhteisöllisiä sekä ekologisesti kestäviä, jolloin tapahtumien ympäristöjalanjälki on mahdollisimman pieni ja niiden myönteinen vaikutus mahdollisimman suuri. Edellä mainitun lisäksi edistämme kestävän kehityksen eettistä, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista näkökulmaa kärkihankkeiden ja muiden tukipilarien kautta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 

kestavä kehitys  aikataulukuva

Päivitetty 20.10.2022