Henkilöstö

Henkilöstö tukipilarin tavoitteena on  toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita henkilöstöjohtamisen keinoin ja vastata henkilöstön rakenteellisiin, määrällisiin ja osaamisvaatimusten tarpeisiin ja muutoksiin. Tavoitteena on tukea työn tuloksellisuuden, tuottavuuden sekä palvelutuotannon laadun kehittymistä sekä edistää henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyisyyden säilymistä. 

Tukipilarin tavoitteena on, että:

olemme houkutteleva työnantaja, jonka henkilöstö on ylpeä työpaikastaan. Luomme omalla toiminnallamme myönteistä kuvaa Hyvinkäästä.

henkilöstömme on ammattitaitoista. Teemme työtämme asiakaslähtöisesti ja tuotamme palvelut hyvällä palveluasenteella. Tehtävät, prosessit ja vastuut ovat selkeästi määriteltyjä ja mielekkäitä, minkä ansiosta jokainen voi kokea oman työpanoksensa merkitykselliseksi. Jokainen ottaa vastuun omasta työstään ja osallistuu aktiivisesti työnsä kehittämiseen.

palvelujen tuottamisessa tärkeä voimavaramme on henkilöstö. Huolehdimme työhyvinvoinnin edistämisestä ja ylläpitämisestä aktiivisella ja pitkäjänteisellä kehittämisellä ja mahdollistamme henkilöstön aktiivisen osallistumisen. Kannustamme osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

uskallamme uudistua ja kokeilla. Olemme rohkeita oppimaan ja kokeilemaan uutta sekä kehittymään yhdessä. Ennakoimme henkilöstösuunnittelussa palveluiden tuottamiseen kohdistuvia osaamistarpeita ja muutoksia.

huolehdimme hyvästä johtamisesta. Johtaminen on yhdenvertaista, osallistavaa ja mahdollistaa rohkeat kokeilut sekä vaikutusmahdollisuudet. Esimies luo mahdollisuudet onnistua ja kehittyä. Kehitämme johtamista ja esimiestyötä määrätietoisesti.

pelaamme reilua peliä. Jokainen kantaa vastuun yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta ja työyhteisön kannustavasta ja avoimesta ilmapiiristä tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden saavuttamiseksi. 

 

Henkilostön aikataulukuva

Päivitetty 11.10.2022