Kesätyösetelin ehdot

 • 15-25 vuotias hyvinkääläinen nuori.
 • Työnantaja on yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityistalous, kunta tai valtio). Työnantajalla ei saa olla merkintää verovelkarekisterissä.
 • Työpaikan tulee sijaita Suomessa.
 • Kesätyöseteli on 300 € / nuori.
 • Työsuhteen tulee ajoittua 1.4.-31.8.2024 väliselle ajalle.
 • Työsuhteen tulee kestää vähintään kaksi viikkoa, työaika vähintään 20 tuntia viikossa, jolloin maksettava seteli on 150 €.
 • Kesätyöseteli voidaan myöntää myös työtuntiperusteisesti. Työsuhteen tulee kestää vähintään 10 työpäivää ja 40 työtuntia, jolloin maksettava seteli on 150 €.
 • Maksettavan palkan tulee olla vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.
 • Hyvinkään kaupungilla on oikeus määrätä myönnettyjen tukikuukausien määrä yhdelle työnantajalle, jotta useampi työnantaja voi hyötyä maksettavasta tuesta.
  Yhdelle työantajalle kesätyösetelitukea voidaan myöntää kesäkaudelle 2024 maksimissaan 1200€.
 • Kesätyöseteleihin on varattu 30 000 euron määräraha.

 

Päivitetty 30.1.2024