Elinvoima-palvelualueen tietosuojakäytännöt

Yksityisyytesi on sinulle ja meille tärkeätä, joten haluamme turvata sinun tietosi. Haluamme kertoa sinulle sinun tietoihisi liittyvästä tietojen käsittelystä, jotta tietojesi käsittely olisi läpinäkyvää. Käsittelemme tietoja vain käsittelyperusteen mukaisiin toimintoihin.

Elinvoiman palvelualue jakaantuu seuraaviin palveluyksiköihin:

  • Omistajaohjaus ja elinkeinotoimi, jonka tehtävänä on mm. yritystoiminnan ja matkailun edistäminen, maaseutupalvelujen järjestäminen ja kaupunkikonsernin ohjaukseen liittyvät tehtävät.
  • Kaavoitus, jonka tehtävänä on mm. huolehtia yleiskaavoituksesta ja asemakaavoituksesta ja olla mukana maakunnan alueidenkäytön suunnittelussa sekä kaavoitukseen liittyvien maapoliittisten asioiden valmistelussa.
  • Tonttipalvelut, jonka tehtävänä on mm. maanhankinta ja –luovutus, lakisääteinen kiinteistönmuodostus, maaomaisuus- ja vuokrarekistereiden sekä kaavan pohjakartan ylläpito.

Keräämme sinusta tyypillisimmin seuraavat tiedot:

Yleensä vain henkilön nimi ja yhteystiedot. Joissakin tapauksissa henkilöllisyyden varmistamiseksi pitää kerätä henkilötunnus. Näin on esimerkiksi silloin, jos olet asianomaisena lakisääteisessä naapureiden kuulemisessa tai sinulle lähetetään kaupungilta lasku.

Miksi keräämme

Prosessien laadukas tuottaminen, suunnittelu ja seuranta edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

Monet palvelut perustuvat lakisääteisten, mm. Maankäyttö- ja rakennuslain, Kiinteistönmuodostamislain ja Maanvuokralain, velvoitteiden toteuttamiseen. Muissa tapauksissa henkilötietojen keräämisen perusteena on suostumus, sopimus tai oikeutetun etu.

Missä tietoja käsitellään

Henkilötietoja käsitellään mm. Facta-kuntarekisterissä, joka sisältää tietoja kiinteistöjen ja rakennusten omistajista ja vuokralaisista. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on työkuvan mukainen oikeus käsitellä tietoja.

Henkilötietoja saadaan suoraan asiakkailta tai erilaista rekistereistä, mm. Väestötietojärjestelmästä.

Henkilötietoja luovutetaan eteenpäin vain, jos luovutus perustuu lakiin tai olet antanut suostumuksen tietojesi luovuttamiseen.

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään, kunnes niihin liittyvä lakisääteinen velvoite säilyttää tietoja päättyy. Tietojen säilytysajat määräytyvät arkistointisuunnitelman mukaisesti. Muissa palveluissa henkilötietoja käsitellään niin pitkään, kuin asiakkuus, palveluntarve tai laskutusperuste on olemassa.

Lisää hyvinkään tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista. Lisää hyvinkään tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Elinvoima asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

Kotouttamispalveluiden asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

 

Päivitetty 25.2.2022