Terveysmetsäpolun rakentaminen käynnistyy Hyvinkäällä

Hyvinkään kaupunki käynnistää terveysmetsäpolun rakentamistyöt Tehtaansuon arvometsäalueella kaupungin keskustassa 30.3.2019 alkaen. Polun suunnittelua on edeltänyt Terveysmetsätutkimus, jonka kaupunki toteutti omalle henkilöstölleen vuoden 2018 lopulla. Polun linjauksen suunnittelussa on huomioitu tutkimuksesta saatua tietoa sekä yleisesti todettuja luonnon tarjoamia hyvinvointivaikutuksia.

Polku pyritään rakentamaan mahdollisimman hienovaraisesti, jotta vältytään maaston ja puuston vaurioilta. Polkua varten avataan 1,5 – 2,2 metrin levyinen vapaa kulkureitti. Polun yhteyteen rakentuu myöhemmin esteetön kulkureitti.

Epätasaiset ja pehmeät osuudet sorastetaan noin metrin leveällä polkupohjalla. Soistuvampiin kohtiin rakennetaan myös pitkospuita. Esteettömän reitin osuudelle pintamateriaaliksi tulee kivituhka ja pohja on niiltä osuuksilta 140 cm leveä. Reitille tulee myös esteetöntä pitkospuurakennetta 170m.

Terveysmetsän tunnusmerkistöstä Tehtaansuolla (arvometsäalueella) toteutuvat parhaiten luonnonmukaisuus, puustoisuus ja lajiston monimuotoisuus. Alue on helposti saavutettavissa ja siellä on runsas polkuverkosto. Maaperän pehmeydestä johtuen nykyiset polut ovat paikka paikoin kuluneet ja näiltä myös leventyneet. Alue on kooltaan sopivan pieni, ettei suurta eksymisvaaraa ole, mutta toisaalta riittävän kokoinen, jotta kulkija pääsee eroon rakennetusta ympäristöstä. Suon laskupuro ja vanha pieni noro lisäävät monimuotoisuutta kuten myös viereinen Parsijanpuiston lampi.

Polku-urien rakentamistyöt saatetaan päätökseen 30.5.2019 mennessä. Opasteet ja muut sisältörakenteet valmistuvat polulle syyskuuhun 2019 mennessä jolloin polku on kokonaisuudessaan valmis. 

 

Päivitetty 11.4.2019