Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Laadunhallinta

Hyvinkään varhaiskasvatuksen laadunhallinnan suunnitelma kokoaa paikalliseen arviointiin ja laadunhallintaan liittyvät asiat ja pyrkii varmistamaan, että arviointi varhaiskasvatuksessa on suunnitelmallista ja säännöllistä. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että varhaiskasvatuksen järjestäjät arvioivat omaa toimintaansa ja osallistuvat ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Kansallinen arviointikeskus (Karvi) julkaisi vuonna 2018 asiakirjan Varhaiskasvatuksen laadun perusteet ja suositukset, johon paikallinen suunnitelma perustuu.

Hyvinkään suunnitelmaan on kirjattu Karvin laadun tavoitetasoa kuvaavat indikaattorit sekä niistä laadittuja arviointiperusteita ja dokumentointitapoja. Arviointiperusteet eli kriteerit ovat selkeitä, käytäntöä kuvaavia väittämiä. Suurta osaa kriteereistä arvioidaan joka toinen vuosi huoltajille, henkilöstölle sekä järjestäjätasolle toteutettavilla laatukyselyillä. Toimintaa arvioidaan myös muilla kyselyillä, prosessikuvauksilla sekä erilaisilla paikallisilla työvälineillä. Kyselyjen lisäksi on tärkeää, että laatua arjen tasolla arvioidaan varhaiskasvatusyksiköissä eri tavoin.

Huoltajien ja henkilöstön laatukyselyt toteutettiin edellisen kerran vuonna 2021. Kyselyt toteutetaan jälleen kevätkaudella 2023, ja näin saadaan arvokasta tietoa, mikä varhaiskasvatuksessa on hyvää ja toimivaa sekä missä on vielä parantamisen varaa.

Laatukyselyn tulokset 2021

Kyselyt olivat avoinna helmikuussa 2021 ja niihin vastasi huoltajista 176 kpl (13 %) henkilöstöstä 193 kpl (52 %).

Kaiken kaikkiaan tulosten keskiarvot olivat samaa, erittäin hyvää tasoa kuin vuonna 2019. Kokonaislaadun keskiarvo (asteikolla 1-5) oli nyt 4.42, kun se vuonna 2019 oli 4.38. Huoltajien arvio siitä, mikä on eniten lisännyt varhaiskasvatuksen laatua, on yksiselitteinen: ammattitaitoinen, turvallinen, avoin, lämmin ja tuttu henkilökunta. Henkilöstön mukaan laatua lisää eniten pysyvä, joustava, ammattitaitoinen ja ammatillinen henkilökunta sekä kasvattajatiimien toimivuus sekä Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan suunnittelu ja arviointi. Laatua vähentävät sekä huoltajien että henkilöstön mielestä koronaan liittyvät asiat ja sijaisten saatavuuteen liittyvä henkilöstön vaihtuvuus. Huoltajien toiveena oli mm. sähköisen viestinnän kehittäminen sekä taidesisältöjen lisääminen arkeen.

Koko varhaiskasvatuksen tulokset on käyty läpi varhaiskasvatuksen johtoryhmässä ja kehittämisen kohteeksi nousi sijaisjärjestelmän kehittäminen sekä sähköisen viestintäjärjestelmän selvittäminen ja kehittäminen. Henkilöstölle tullaan järjestämään enemmän musiikki- ja taidekoulutusta.

Yksikkökohtaisia tuloksia tutkitaan yksikkötasolla: huomioidaan mikä on onnistunut hyvin, mitä huoltajat ehdottavat toiminnan kehittämiseksi sekä valitaan yksi kehittämiskohde.

Lämmin kiitos kaikille kyselyn vastanneille!

  

Hankkeet

Linkki Hankkeet-sivuille

Päättyneet hankkeet:

Kyselyiden tulokset

Linkki Kyselyiden tulokset-sivuille

Päivitetty 9.8.2022