Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Kyselyt

Aloitus- ja hakuprosessin tulokset 2018

 

Kehittämishankkeet

Erasmus+

Lape

Hyvinkäällä on osallistuttu vuosina 2017-2018 valtakunnalliseen LAPE-muutosohjelmaan. Muutosohjelman tavoitteena oli entistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Muutosohjelman keskiössä ovat lapsen etu ja vanhemmuuden tukeminen. Ohjelman kautta on vahvistettu peruspalveluita ja siirretty painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. LAPE-muutosohjelmassa tehtiin sisältöjä ja rakenteita sote-uudistusta varten sekä rakennettiin yhdyspintoja maakunnan soten ja kunnan sivistystoimen kesken. Ohjelmassa tehtiin kehittämistyötä sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen ja seurakunnan yhteistyönä.

Käytännössä uudistusta toteutettiin erilaisten Ketterien kokeilujen avulla. Varhaiskasvatus on ollut mukana mm. seuraavissa kokeiluissa: puheterapeutin Pute-kioski kohtaamispaikka Pikku-Veturissa, kohtaamispaikkojen Facebook-sivut, sekä Perhepäivät päivähoidon aloittaville perheille.

Viimeksi mainitusta on valmistunut käsikirja myös muiden kuntien käyttöön ja sovellettavaksi: Perhepäivät -käsikirja (pdf)

 

Oppimisympäristöjen edistäminen fyysisesti ja vuorovaikutukseltaan esteettömiksi "YHES"-hanke
1.9.2018 - 30.6.2020

 

Kiekuva - kieli ja kulttuuritietoisuus varhaiskasvatuksessa
1.1.2019 - 30.6.2020

 

Varhaiskasvatuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen "Lukemaan"-hanke 1.1.2019 - 30.6.2020

Päivitetty 10.4.2019