Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Laadunhallinta

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa on oma laadunhallinnan suunnitelma

Joulukuussa 2020 valmistunut Hyvinkään varhaiskasvatuksen laadunhallinnan suunnitelma kokoaa paikalliseen arviointiin ja laadunhallintaan liittyvät asiat ja pyrkii varmistamaan, että arviointi varhaiskasvatuksessa on suunnitelmallista ja säännöllistä. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että varhaiskasvatuksen järjestäjät arvioivat omaa toimintaansa ja osallistuvat ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Kansallinen arviointikeskus (Karvi) julkaisi vuonna 2018 asiakirjan Varhaiskasvatuksen laadun perusteet ja suositukset, johon paikallinen suunnitelma perustuu.

Hyvinkään suunnitelmaan on kirjattu Karvin laadun tavoitetasoa kuvaavat indikaattorit sekä niistä laadittuja arviointiperusteita ja dokumentointitapoja. Arviointiperusteet eli kriteerit ovat selkeitä, käytäntöä kuvaavia väittämiä. Suurta osaa kriteereistä arvioidaan joka toinen vuosi huoltajille, henkilöstölle sekä järjestäjätasolle toteutettavilla laatukyselyillä. Toimintaa arvioidaan myös muilla kyselyillä, prosessikuvauksilla sekä erilaisilla paikallisilla työvälineillä. Kyselyjen lisäksi on tärkeää, että laatua arjen tasolla arvioidaan varhaiskasvatusyksiköissä eri tavoin.

Huoltajien ja henkilöstön laatukyselyt toteutettiin edellisen kerran vuonna 2019. Kyselyt toteutetaan jälleen helmikuussa 2021, ja näin saadaan arvokasta tietoa, mikä varhaiskasvatuksessa on hyvää ja toimivaa sekä missä on vielä parantamisen varaa.

Laadunhallinnan suunnitelma Hyvinkään varhaiskasvatuksessa (pdf)

  

Hankkeet

Linkki Hankkeet-sivuille

Päättyneet hankkeet:

Kyselyiden tulokset

Linkki Kyselyiden tulokset-sivuille

Päivitetty 20.1.2021