Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Laadunhallinta

Hyvinkään varhaiskasvatuksen laadunhallinnan suunnitelma kokoaa paikalliseen arviointiin ja laadunhallintaan liittyvät asiat ja pyrkii varmistamaan, että arviointi varhaiskasvatuksessa on suunnitelmallista ja säännöllistä. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että varhaiskasvatuksen järjestäjät arvioivat omaa toimintaansa ja osallistuvat ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi vuonna 2018 asiakirjan Varhaiskasvatuksen laadun perusteet ja suositukset, johon paikallinen suunnitelma perustuu.

Hyvinkään suunnitelmaan on kirjattu Karvin laadun tavoitetasoa kuvaavat indikaattorit sekä niistä laadittuja arviointiperusteita ja dokumentointitapoja. Arviointiperusteet eli kriteerit ovat selkeitä, käytäntöä kuvaavia väittämiä. Kriteerejä arvioidaan erilaisilla kyselyillä, prosessikuvauksilla ja muilla työvälineillä.

Huoltajien ja henkilöstön laatukyselyt toteutettiin edellisen kerran vuonna 2021. Toimintavuonna 2023-2024 toiminnan arvioinnissa siirrytään käyttämään Karvin uusia, 1.8.2023 käyttöönotettavia arviointivälineitä.

Hankkeet

Linkki Hankkeet-sivuille

Päivitetty 3.4.2023