Tervetuloa Pelikirja-sivuille!

Kun muualla puhutaan kaupunkistrategiasta, meillä Hyvinkäällä on päätetty puhua Hyvinkään Pelikirjasta. 

Hyvinkään Pelikirja on kaupunginvaltuuston hyväksymä asiakirja. Samalla se on keskeinen kaupungin johtamisen sekä palvelutuotannon suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin apuväline.

Pelikirjan avulla kerromme, mitä asioita kaupunki toiminnallaan tavoittelee, mitä asioita tulevina vuosina halutaan painottaa ja mitä kaupunki aikoo tehdä tulevaisuuden päämääriensä saavuttamiseksi. Pelikirjassa kerromme, minkälaista tulevaisuutta Hyvinkäälle halutaan rakentaa. Pelikirjassa kuvataan myös kaupungin yhteinen pelitapa, yhteinen tapamme toimia. 

Hyvinkään Pelikirjan keskeiset osat on kiteytetty pelikartan muotoon (kuva alla). Haluamme kertoa tämän kuvan avulla, että Hyvinkää on päättänyt panostaa etenkin houkuttelevuuden, yritysten kanssa tehtävän yhteistyön sekä yhteisöllisyyden (Minä, me ja Hyvinkää) vahvistamiseen. Näitä kolmea kehittämisen kärkeä edistämme konkreettisemmin kärkihankkeiden avulla. Kärkihankkeet esitellään Pelikirjassa tarkemmin.

Hyvinkään Pelikirja tähtää vuosiksi eteenpäin ja kaiken pohjana on vahva näkemys siitä, että kaupunkimme on hyvässä vireessä, olemme kasvava kaupunki. Toimivalla ja tehokkaalla yhteispelillä varmistamme, että hyvinkääläiset voivat olla kotikaupungistaan entistäkin ylpeämpiä! 

Tutustu Hyvinkään pelikirjaan tästä

Kuvassa pelikirjan kaaviokuva, jossa päälimmäisinä Houkutteleva Hyvinkää, Yhteispelillä yritysten kanssa ja Minä, me ja Hyvinkää

Miten yllä olevaa pelikarttaa luetaan?

  • Pelikirjan kärjet kuvaavat, että olemme päättäneet painottaa kaupungin houkuttelevuuden lisäämistä, yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä sekä yhteisöllisyyden ja Hyvinkää-hengen kehittämistä. Uuden strategiakauden kehittämistyömme tulee painottumaan seitsemään valtuuston hyväksymään kärkihankkeeseen. Näistä kerromme tarkemmin Pelikirjassa.
  • Toimintamme tueksi olemme tunnistaneet kuusi tukipilaria. Pelikirjan mukaisia tukipilareitamme ovat: demokratia ja osallisuus, talous, henkilöstö, turvallisuus, kestävä kehitys ja sähköiset palvelut. Kunkin tukipilarin sisältö avataan tarkemmin Pelikirjassa.
  • Yhteisen pelitapamme perustana on, että toimimme asiakkaidemme parhaaksi. Työskentelemme hyvinkääläisiä asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä, matkailijoita ja muita asiakkaitamme varten. Teemme työtämme sata lasissa, mikä meillä Hyvinkäällä tarkoittaa tehokkuutta, innostusta ja sitoutuneisuutta. Kokeilemme ja uudistumme. Uskallamme tehdä asioita uudella tavalla. Haluamme oppia uutta ja kehittää toimintojamme aktiivisesti. Suuntaamme luottavaisesti kohti tulevaa. Pelaamme reilua peliä, meidän kanssamme on mukava tehdä yhteistyötä.   
Päivitetty 6.9.2022