Opiskeluhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen opiskeluhuolto järjestetään myös esiopetuksessa. Opiskeluhuollossa korostuu yhteisöllinen monialainen työ, jossa vaikutetaan jokaisen oppilaan suotuisaan oppimisympäristöön. Yksittäisen lapsen asioissa kootaan erillinen monialainen ryhmä asian käsittelyyn. Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit ovat hyvinvointialueen työntekijöitä.

Opiskeluhuolto ja yhteystiedot 

Päivitetty 30.1.2024