Esiopetuskuljetukset

Kuljetusetuus koskee hyvinkääläisiä, Hyvinkäällä esiopetukseen osallistuvia perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen oikeutettuja oppilaita, joiden matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen on kolmea kilometriä pitempi.

Matka mitataan oppilaan kotipihasta esiopetuspaikan tai koulun pihaan lyhyintä käyttökelpoista ja jalankulkukelpoista reittiä. Tällöin pyörä- ja kävelytiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. Lisäksi huomioidaan, ovatko ne käytettävissä myös talviaikaan. Matkan mittaaminen tapahtuu kaupungin koulumatkojen mittaamiseen käytettävällä sovelluksella. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 4,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein. Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin.

Esiopetuskuljetus järjestetään kunnan osoittamaan esiopetuksen järjestämispaikkaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarve huomioiden. Mikäli vanhemmat haluavat lapselleen esiopetuspaikan muusta kuin kotia lähinnä olevasta esiopetuksen järjestämispaikasta, ei oppilaalla ole oikeutta esiopetuksen kuljetusetuuteen.

Kuljetukset järjestetään yhteiskuljetuksina perusopetuksen kanssa. Perusopetuslaki, Hyvinkään perusturvalautakunnan päätökset ja Hyvinkään kaupungin koulukuljetusopas linjaavat kuljetusetuuden myöntämistä. Opetuslautakunnan päätös 25.4.2023

Tarkemmat periaatteet koulukuljetuksista ilmenevät koulukuljetusoppaasta: Kuljetusopas 2023 (pdf)

Kuljetusoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaa perusopetuksen kuljetussuunnittelija p. 040 155 6420

Esiopetuksen kuljetuksiin haetaan samalla lomakkeella, kuin perusopetuksen koulukuljetuksiin :

kuljetushakemukset


Lomakkeilla kerätään henkilötietoja esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden tuottamiseen. Henkilötietoja siirretään vain lain niin vaatiessa tai huoltajien luvalla yhteistyökumppaneille (esim. neuvola). Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Tietoihin voi liittyä useita eri säilytysaikoja. Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojasivuilta: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 26.5.2023