Esiopetuspaikat

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään Hyvinkäällä varhaiskasvatuksen alaisena kunnallisissa päivähoitoyksiköissä päiväkotien ja koulujen tiloissa sekä ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. 

Esiopetus on suunniteltu toteutettavaksi alla olevissa kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja koulujen tiloissa, mikäli ryhmäkoko (7 lasta) täyttyy ja ryhmistä tulee pedagogisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia.

Opetuslautakunta on kokouksessaan 10.11.2015 vahvistanut esiopetuksen oppilaaksioton ja esiopetusryhmien muodostamisen periaatteet (pdf). Esiopetuspaikka ei vaikuta tulevan perusopetuspaikan määräytymiseen, lapsen koulupaikan osoittaa perusopetus.

Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti klo 6.30 - 17.30, tarvittaessa klo 6.00 - 18.00. Pienet, yksiryhmäiset yksiköt ovat auki pääsääntöisesti klo 7.00 - 17.00. Iltahoitoa tarjoaa Kenttäkadun päiväkoti, joka on pääsääntöisesti avoinna klo 6.00 - 22.00. Ympärivuorokautista hoitoa tarpeen mukaan tarjoaa Martinkaaren päiväkoti.

Esiopetuspaikat toimintavuonna 2020 – 2021

Esiopetuspaikat kartalla

Kunnalliset esiopetuspaikat

Yksityiset esiopetuspaikat

Esiopetusta järjestetään yksityisissä päiväkodeissa, mikäli ryhmän vaadittu koko täyttyy (7 lasta). Mikäli esiopetuksen lisäksi on tarve täydentävälle varhaiskasvatukselle, tulee olla yhteydessä suoraan yksityiseen päiväkotiin. Kuljetusetuus ei koske yksityisissä päiväkodeissa (ns. toissijainen esiopetuspaikka) olevia esioppilaita lukuun ottamatta ruotsia äidinkielenä puhuvien lasten esiopetusta Folkhälsans daghem i Hyvingessä tai muussa ostopalveluyksikössä.

Lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Päivitetty 19.12.2019 Tulosta