Esiopetuspaikat

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään Hyvinkäällä kunnallisissa päivähoitoyksiköissä päiväkotien ja koulujen tiloissa sekä ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. Lisäksi perusopetus järjestää esiopetusta Kytäjän, Nopon, Ridasjärven sekä Metsäkaltevan kouluilla. 

Esiopetus on suunniteltu toteutettavaksi alla olevissa kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja koulujen tiloissa, mikäli ryhmäkoko (7 lasta) täyttyy ja ryhmistä tulee pedagogisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia.

Esiopetuspaikka ei vaikuta tulevan perusopetuspaikan määräytymiseen, lapsen koulupaikan osoittaa perusopetus.

Esiopetuspaikat toimintavuonna 2021 – 2022

Kunnalliset esiopetuspaikat

Yksityiset esiopetuspaikat

Esiopetusta järjestetään yksityisissä päiväkodeissa, mikäli ryhmän vaadittu koko täyttyy (7 lasta). Huoltajien halutessa lapselleen täydentävää varhaiskasvatusta, tulee heidän olla yhteydessä suoraan yksityiseen päiväkotiin. Kuljetusetuus ei koske yksityisissä päiväkodeissa (ns. toissijainen esiopetuspaikka) olevia esioppilaita lukuun ottamatta ruotsia äidinkielenä puhuvien lasten esiopetusta Folkhälsans daghem i Hyvingessä tai muussa ostopalveluyksikössä. 

Lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Päivitetty 13.7.2021