Esiopetuspaikat

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään Hyvinkäällä kunnallisissa päiväkodeissa ja koulujen tiloissa olevissa ryhmissä sekä ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. Lisäksi perusopetus järjestää esiopetusta Kytäjän, Nopon, Ridasjärven, Talvisillan sekä Metsäkaltevan kouluilla. (Lisätietoa perusopetuksen järjestämästä esiopetuksesta)

Esiopetus on suunniteltu toteutettavaksi alla olevissa kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja koulujen tiloissa.

Esiopetusryhmät muodostetaan seuraavin perustein (Opetuslautakunta 26.10.2021 / § 114):

  • Kunnallisissa päivähoitoyksiköissä esiopetusryhmä voidaan muodostaa, jos ryhmässä on vähintään seitsemän esiopetusikäistä lasta
  • Haja-asutusalueiden esiopetusryhmissä ja yksityisissä päiväkodeissa esiopetuksen ostopalveluryhmissä minimiryhmäkoko on seitsemän 5–6-vuotiasta lasta, silloinkin kun lapset ovat pelkässä esiopetuksessa
  • Erityistä tukea tarvitsevan esioppilaan sijoituspaikka voi olla joko muussa esiopetusryhmässä tai päiväkodin erityisryhmässä, lasten määrä ryhmässä voi vaihdella erityinen tuki huomioiden

Jotta esiopetusryhmät ovat pedagogisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia, tulee ryhmiä muodostettaessa arvioida ryhmäkoon lisäksi myös alueellisesta, toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Opetusministeriön ryhmäkokosuosituksia pyritään noudattamaan. 

Esiopetuspaikka ei vaikuta tulevan perusopetuspaikan määräytymiseen, lapsen koulupaikan osoittaa perusopetus.

Esiopetuspaikat toimintavuonna 2024 – 2025

Varhaiskasvatuksen esiopetuspaikat

Yksityiset esiopetuspaikat

Esiopetusta järjestetään yksityisissä päiväkodeissa, mikäli ryhmän vaadittu koko täyttyy. Huoltajien halutessa lapselleen täydentävää varhaiskasvatusta, tulee heidän olla yhteydessä suoraan yksityiseen päiväkotiin. Kuljetusetuus ei koske yksityisissä päiväkodeissa (ns. toissijainen esiopetuspaikka) olevia esioppilaita lukuun ottamatta ruotsia äidinkielenä puhuvien lasten esiopetusta Folkhälsans daghem i Hyvingessä tai muussa ostopalveluyksikössä. 

Lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Päivitetty 17.6.2024