Esiopetuspaikan osoittaminen

Esiopetuspaikka osoitetaan vuonna 2016 syntyneille lapsille ilman erillistä hakemusta. Huoltajille lähetetään päätös lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta tammi-helmikuun 2022 aikana. Päätöksen saatuaan huoltaja voi halutessaan hakea lapselleen toissijaista esiopetuspaikkaa toivomastaan yksiköstä.

Esiopetuksen oppilaaksioton periaatteet

Esiopetuspaikka määräytyy opetuslautakunnan päätöksen (26.10.2021 / §114) mukaan seuraavin oppilaaksioton perustein:

  • Esiopetuspaikkaa osoitettaessa huomioidaan lapsen terveydentilaan liittyvät ja muut erityiset syyt
  • Esiopetuspaikat osoitetaan lapsille siten, että lapsen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen muodostuu mahdollisimman yhtenäiseksi. Esiopetuspaikkojen osoittamisessa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä perusopetuksen hallinnon kanssa. Esiopetuspaikka ei kuitenkaan määrittele tulevaa koulupaikkaa.
  • Esiopetuspaikkaa osoitettaessa huomioidaan, että matkat esiopetukseen ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia. Matkan turvallisuutta arvioidaan siitä näkökulmasta, että huoltajat kuljettavat lapset esiopetukseen.
  • Ruotsia äidinkielenään puhuville lapsille osoitetaan esiopetuspaikka ruotsinkielisestä esiopetusryhmästä. Ruotsinkielinen esiopetus tuotetaan ostopalveluna.
  • Huoltajien toiveesta lapsen esiopetus voidaan toteuttaa yksityisessä päiväkodissa ostopalveluna. Tällöin esiopetus toteutetaan ns. toissijaisena esiopetuspaikkana. Ostopalvelun edellytyksenä on, että toiminta noudattaa kaikilta osin esiopetusta koskevia lakeja ja asetuksia sekä Hyvinkään kaupungin esiopetussuunnitelmaa.
  • Esiopetusikäisen lapsen perheen muuttaessa kesken esiopetusvuoden, pyritään lapselle osoittamaan esiopetuspaikka huoltajien siirtohakemuksen mukaisesti. Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus sopia lapsen jatkavan vanhassa esiopetuspaikassa, mutta tällöin huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuskustannuksista. 

Linkki opetuslautakunnan päätökseen: Esiopetuksen oppilaaksioton ja esiopetusryhmän muodostamisen periaatteet 1.1.2022 alkaen


Toissijaisen esiopetuspaikan hakeminen

Lapselle osoitettuun esiopetuspaikkaan on huoltajan mahdollista hakea muutosta hakemuksella. Toissijaista esiopetuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella.

Linkki sähköiseen hakemukseen: Toissijaisen esiopetuspaikan sähköinen hakemus

Video sähköisen hakemuksen tekemisestä:
Avaa video uuteen ikkunaan

Mikäli toissijaista esiopetuspaikkaa ei ole mahdollista hakea yllä olevalla sähköisellä hakemuksella, voi paperisen hakemuslomakkeen tulostaa tästä: 

Hakemus toissijaiseen esiopetuspaikkaan (docx)

Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen PL 86, 05801 Hyvinkää. Käyntiosoite Kankurinkatu 4-6.

Päivitetty 16.12.2021