Esiopetuspaikan osoittaminen

Esiopetuspaikka osoitetaan vuonna 2015 syntyneille lapsille ilman erillistä hakemusta. Huoltajille lähetetään päätös lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta tammi-helmikuun 2021 aikana. Päätöksen saatuaan huoltaja voi halutessaan hakea lapselleen toissijaista esiopetuspaikkaa toivomastaan yksiköstä.

Esiopetuksen oppilaaksioton periaatteet

Esiopetuksen oppilaaksiottoalueeksi on määritelty koko Hyvinkää (Opela 10.12.2014 § 116) samoin kuin perusopetuksessa (Opela 10.12.2014 § 115). Esiopetuspaikkojen osoittamisessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen hallinnon kanssa, jotta lapsille mahdollistuisi yhtenäinen oppimispolku. Esiopetuspaikka ei vaikuta tulevan perusopetuspaikan määräytymiseen, lapsen koulupaikan osoittaa perusopetus.

Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa esiopetusta saavalle lapselle opetuksen järjestämispaikan. Kunta voi päättää, miten se organisoi esiopetuksen järjestämisen perusopetuslain puitteissa. Esiopetuspaikkaa määriteltäessä on toimittava kuntalaisiin nähden tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti.

Esiopetuspaikka määräytyy opetuslautakunnan päätöksen (10.11.2015 / §104) mukaan, jossa huomioidaan seuraavat asiat: 

  • kunnassa asuvat esiopetukseen oikeutetut lapset huomioidaan tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti 
  • mahdollisesti terveydentilaan liittyvät ja muut erityiset syyt 
  • täydentävän varhaiskasvatuksen tarve 
  • matkat esiopetukseen ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia  
  • mahdollisimman yhtenäinen oppimispolku 
  • pedagogisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset ryhmät 
  • ryhmäkokosuositukset 
  • ruotsia äidinkielenään puhuvat lapset 
  • esiopetusta voidaan järjestää yksityisessä päiväkodissa ostopalveluna 

Opetuslautakunta 10.11.2015 / § 104: Esiopetuksen oppilaaksioton ja esiopetusryhmien muodostamisen periaatteet (pdf)


Toissijaisen esiopetuspaikan hakeminen

Lapselle osoitettuun esiopetuspaikkaan on huoltajan mahdollista hakea muutosta hakemuksella. Toissijaista esiopetuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella.

Linkki sähköiseen hakemukseen: Toissijaisen esiopetuspaikan sähköinen hakemus

Video sähköisen hakemuksen tekemisestä:
Avaa video uuteen ikkunaan

Mikäli toissijaista esiopetuspaikkaa ei ole mahdollista hakea yllä olevalla sähköisellä hakemuksella, voi paperisen hakemuslomakkeen tulostaa tästä: 

Hakemus toissijaiseen esiopetuspaikkaan (docx)

Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen PL 86, 05801 Hyvinkää. Käyntiosoite Kankurinkatu 4-6.

Päivitetty 20.5.2021