Varhaiskasvatuksen laadun toteutuminen Hyvinkäällä

Hyvinkään varhaiskasvatus toteutti laatukyselyn, jonka vastausten perusteella varhaiskasvatuksessa tehdään töitä ammattitaitoisesti ja sitoutuneesti.

Kyselyyn vastanneet huoltajat kokevat, että varhaiskasvatuksen henkilöstö luo hyvän ilmapiirin, joka on turvallinen, lämmin ja oppimaan innostava. Työntekijät ovat osaavia ja he kunnioittavat huoltajien asiantuntijuutta lastensa asioissa, mikä näkyy vuorovaikutuksessa positiivisesti.

Huoltajat ovat tyytyväisiä toiminnan sisältöön: mm. monipuoliseen leikkiin ja liikuntaan perustuvaan toimintaan sekä luontoon ja lähiympäristöön tutustumiseen. Myös varhaiskasvatuspaikan sisä- ja ulkotiloja pidetään turvallisina.

Kyselyn perusteella huoltajat ja henkilöstö ovat laatineet yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja sen laatimisessa ovat pohtineet lapsen oppimista. Huoltajien mukaan lasten kielen kehitystä tuetaan varhaiskasvatuksessa käyttämällä kieltä monipuolisesti.

Kyselyn tulokset ovat kaiken kaikkiaan erinomaiset. Yleisesti ottaen huomiota on hyvä kiinnittää pitkäkestoisen leikin mahdollistamiseen sekä lasten monikielisyyden tukemiseen entistä enemmän.

Huoltajien ja henkilöstön arviot eivät oleellisesti eronneet toisistaan.

Varhaiskasvatusyksiköissä on käsitelty oman yksikön tulokset ja koottu vahvuudet / haasteet sekä huoltajien että henkilökunnan näkökulmasta. Aiheiden käsittely yksiköissä jatkuu.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut osallistuu tänä vuonna (2019) Itä-Suomen yliopiston hankkeeseen Jaettu pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen kehittämisen ja osaamisen edistämisen välineenä, jonka yhteydessä laatukysely toteutettiin. Kyselyyn huoltajia vastasi 294 eli 21 % ja henkilökuntaa 320 eli 80 %.

Linkki vastauksiin

Lisätietoja kyselystä:
vs. palveluohjauksen koordinaattori
Heidi Husu
heidi.husu@hyvinkaa.fi
p. 0400 784 781

Päivitetty 13.5.2019 Tulosta