Hankkeet

Nuorisopalvelut toteuttaa vuosittain erilaisia hankkeita. Yleensä hankkeemme a ovat ulkoisen hankerahoituksen kautta järjestyviä, uuden toiminnan kehittämiseen liittyviä kokonaisuuksia. Hankkeilla on alku- ja loppupäivä, joiden välissä toimintaa suunnitellaan, kehitetään, toteutetaan ja lopuksi raportoidaan rahoittajalle. Yleensä nuorisotyön hankerahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusrahoista, joiden jakamisesta vastaa Aluehallintovirasto (AVI).

Kaudella 2020–2021 ainoana hankkeenamme on liikunta- ja nuorisopalveluiden yhteinen LipaNupa XIII -hanke nuorten kerhotoiminnan toteuttamiseksi.

 

 

Päivitetty 2.9.2022