Talousvesi

Ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti vesilaitoksen toimittaman veden laatua. Lisäksi vesilaitos valvoo toimittamansa veden laatua omavalvontanäytteiden avulla.

Talousvetenä käytettävän veden on oltava terveydelle haitatonta ja muutenkin tarkoitukseen sopivaa. Talousveden laadusta ja valvonnasta on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1352/2015.

Hyvinkäällä 95 % kotitalouksista kuuluu verkostoveden piiriin. Kunnallisesta vesihuollosta vastaa Hyvinkään Vesi. Lisäksi Hyvinkään alueella toimii Ritasjärven vesiosuuskunta, joka toimittaa vettä toiminta-alueilleen Ridasjärvelle, Ahdenkallioon, Kaukasiin ja Palopuroon.

Pienten yksiköiden talousveden laadusta ja valvonnasta on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 401/2001.

-          yksityiskaivot

-          vesilaitokset, jotka toimittavat vettä alle 10 m3 vuorokaudessa tai alle 50 henkilön tarpeisiin

Lisätietoja: Susanne Nieminen, Heikki Rönnqvist

Talousvettä toimittavien laitosten ja vedenjakelualueiden hyväksyminen ja ilmoitusvelvollisuus

Päivitetty 6.5.2024