Talousvesi

Ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti vesilaitoksen toimittaman veden laatua. Lisäksi vesilaitos valvoo toimittamansa veden laatua omavalvontanäytteiden avulla.

Talousvetenä käytettävän veden on oltava terveydelle haitatonta ja muutenkin tarkoitukseen sopivaa. Talousveden laadusta ja valvonnasta on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1352/2015.

Hyvinkäällä 95 % kotitalouksista kuuluu verkostoveden piiriin. Kunnallisesta vesihuollosta vastaa Hyvinkään Vesi. Lisäksi Hyvinkään alueella toimii Ritasjärven vesiosuuskunta, joka toimittaa vettä toiminta-alueilleen Ridasjärvelle, Ahdenkallioon, Kaukasiin ja Palopuroon.

Pienten yksiköiden talousveden laadusta ja valvonnasta on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 401/2001.

-          yksityiskaivot

-          vesilaitokset, jotka toimittavat vettä alle 10 m3 vuorokaudessa tai alle 50 henkilön tarpeisiin

Lisätietoja: Saara Rinne

Talousvettä toimittavien laitosten ja vedenjakelualueiden hyväksyminen ja ilmoitusvelvollisuus

Päivitetty 15.8.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*

f.  019 459 4612
kirjaamo@hyvinkaa.fi

tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ