Vuokra-asumisen valintaperusteet

Asukasvalinta perustuu tarveharkintaan

Asunnon saantiin vaikuttavat asunnontarve, varallisuus ja tulot. Vaikka valtioneuvoston asetuksessa ei enää vahvisteta tulorajoja, on tuloarvostelu edelleen voimassa ja ne otetaan huomioon hakijoita etusijajärjestykseen asetettaessa.

Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat

Varallisuusrajat ovat voimassa koko maassa, mutta ne vaihtelevat kunnittain.

Osaomistusasuntojen sekä palvelutalojen asukasvalinnat tehdään samoin kuin valittaessa asukkaita vuokra-asuntoihin.

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 19.9.2023