Vuokra-asumisen valintaperusteet

Asukasvalinta perustuu tarveharkintaan

Ara-rahoitteisissa vuokra-asunnoissa asunnon saantiin vaikuttavat asunnontarve, varallisuus ja tulot. Vaikka valtioneuvoston asetuksessa ei enää vahvisteta tulorajoja, on tuloarvostelu edelleen voimassa ja ne otetaan huomioon hakijoita etusijajärjestykseen asetettaessa.

Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat

Varallisuusrajat ovat voimassa koko maassa, mutta ne vaihtelevat kunnittain.

Hyvinkäällä voimassa olevat varallisuusrajat 1.1.2024-31.12.2024 ovat:

  • yhden hengen ruokakunta 60.500 €
  • kahden hengen ruokakunta 77.000 €
  • kolmen hengen ruokakunta 99.000 €
  • neljän hengen ruokakunta 121.000 €
  • hakija ruokakunnan ollessa viisi tai enemmän ruokakunnan varallisuusrajaa korotetaan 5.500 € jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden 

Varallisuusrajoja tarkastellaan ja päivitetään vuosittain. 

Osaomistusasuntojen sekä palvelutalojen asukasvalinnat tehdään samoin kuin valittaessa asukkaita vuokra-asuntoihin.

Hyvinkäällä on myös vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Vapaarahotteiset asunnot rakennetaan ilman valtion tukea. Näissä kohteissa ei ole asetettu tulo- ja varallisuusrajoja.  

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 8.3.2024