Erityisryhmien investointiavustus

Erityisryhmien investointiavustushaku on avautunut helmikuussa 2023. Samalla haku siirtyy ARAn verkkoasiointiin, jonne kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella. Hakemusasiakirjapohjat ovat verkkoasioinnissa saatavilla sähköisinä, ja vaadittavat liitteet tallennetaan järjestelmään. 

Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja.    

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, opiskelijat, erityistä tukea tarvitsevat nuoret, autismikirjon henkilöt sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen.

Avustuksen hakeminen

ARA palaa erityisryhmien investointiavustusten osalta jatkuvaan hakuun. Haku avautui helmikuussa 2023.

Sosiaalihuoltolaki on päivittynyt ja astunut voimaan 1.1.2023. Lain vaikutukset ja uusi tulkinta sosiaalihuoltolainalaisesta asumispalvelusta kannattaa lukea ennen uuden kohteen suunnittelua Finlex-palvelusta.

Hankkeella on oltava jatkossakin kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen lausunto tai puolto, sekä selvitys hyvinvointialueen asuntomarkkinatilanteesta haettavan uudistuotantokohteen tai perusparannuskohteen tarpeellisuuden määrittämisen tueksi. 

ARAn verkkoasioinnin sähköinen järjestelmä sisältää ohjeistuksen puoltomenettelyyn sekä vaadittaviin liitteisiin. Sote-lomakkeista aikaisempi liite, lomake ARA 55 poistuu käytöstä. 

Lisätietoja löydät  ARAn verkkosivuilta www.ara.fi kohdasta Lainat ja Avustukset.

>> lisätietoja sosiaalihuoltolaki (Finlex.fi)

Päivitetty 7.2.2024