Palvelut

TYPin toiminta-ajatuksena on edistää työttömän henkilön koulutukseen ja työelämään siirtymistä, laatia yhdessä monialainen työllistymissuunnitelma sekä edistää työttömän henkilön työmarkkinavalmiuksia ja arjen hallinnan taitoja. Keski-Uudellamaalla TYP toimii yhteistyössä muiden työllisyyttä, osaamista, terveyttä sekä taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia edistävien palveluntuottajien kanssa.

Kuntien palvelut

 • Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö
  • Työllistymiseen vaikuttavan sosiaalisen tilanteen kartoitus, palvelutarpeen arviointi, kuntouttava työtoiminta
 • Terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoamat palvelut
  • Terveydentilan kartoitus

TE-toimiston palvelut

 • Julkiset työvoimapalvelut
  • Työnvälitys, ura- ja työnhakuvalmennus, työhönvalmennus, palkkatuki, työkokeilu, työvoimakoulutus, osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, TE-psykologin palvelut, maahanmuuttajien kotoutumista edistävät toimenpiteet

Kelan palvelut

 • Kuntoutustarpeen arviointi, työ- ja toimintakyvyn kartoitus, ammatillinen kuntoutus

Yhteistyökumppanit

 • Rikosseuraamuslaitos
 • Live Palvelut (entinen Orton Pro)
 • Kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteistyökumppanit

 

Tutustu lakiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141369

Päivitetty 14.11.2022