Valtioneuvoston uusi linjaus koronavirukseen ja lähiopetukseen liittyen

Valtioneuvosto on tehnyt 20.3.2020 uuden linjauksen lähiopetuksen antamisesta peruskouluissa.

Kuten aiemmin, kaikkia oppilaita suositellaan osallistumaan opetukseen etänä, mikäli mahdollista.

Perjantain 20.3. linjauksen mukaan lähiopetusta järjestetään tarvittaessa kaikille esiopetuksen ja perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille

Lisätietoa Hyvinkään opetusjärjestelyistä saa tarvittaessa maanantaina 23.3.2020 kaupungin sivistystoimen hallinnosta numerosta 040 6613658.

Tarvittavat järjestelyt opetuksen suhteen tehdään alkuviikon aikana viikolla 13.

 

Päivitetty 26.5.2021