Tanssikallion päiväkoti

Tanssikallionkatu 5, 05810 Hyvinkää.

Ryhmät: Kuperkeikat p. 040 155 6274
  Kiepit p. 040 155 6276
  Kärrynpyörät p. 040 155 6277
  Voltit p. 040 155 6278
  Pomput p. 040 184 8696
  Loikat p. 040 667 1186
  Hypyt p. 040 155 6275

 

Tanssikallion päiväkoti on liikuntapainotteinen päiväkoti, joka tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Päiväkodissa on 1–6-vuotiaita lapsia. Liikunta on vahvasti mukana päivittäisessä arjessamme. Päiväkodin sisä- ja ulkotilat mahdollistavat monipuolisen liikkumisen, jota täydentävät hyvät liikuntamahdollisuudet päiväkodin välittömässä läheisyydessä. Käytössämme on Martin kota, jota käytämme lähes päivittäin.

Päiväkodissamme lasten liike saa näkyä ja kuulua. Toiminta-ajatuksemme on ”Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia”, johon pyrimme tiiviissä yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Kasvattajat mahdollistavat lasten monipuolisen liikkumisen eri ympäristöissä huomioiden lasten oman innostuksen ja kiinnostuksen kohteet. Järjestämme ja muokkaamme leikkejä ja tiloja liikkumista innostaviksi. Liikuntavälineet ovat sijoitettu lasten saataville. Lapsia kannustetaan liikkumaan, nauttimaan ja iloitsemaan liikkumisesta sekä kokeilemaan omia rajojaan. Kasvattaja liikkuu lasten mukana ja toimii esimerkkinä.

Kasvattajat tukevat lapsen kasvua ja oppimista lapsen vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden, tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Toimintamme pohjautuu pienryhmätoimintaan ja ryhmät on jaettu joustavasti pedagogisten tavoitteiden pohjalle, joissa on huomioitu lasten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.


Tanssikallion päivähoitoyksikkö

Päivitetty 19.2.2021