Punaojan päiväkoti

Saviojantie 13, 05810 Hyvinkää.

Ryhmät: Aurinkokuja p. 040 184 8706
  Tähtitaival p. 040 359 1450
  Aarresaari p. 040 184 8704
  Kuunsilta p. 040 184 8705
  Elämysten sola p. 040 155 6236

 

Punaojan päiväkodissa tarjotaan sekä esiopetusta että varhaiskasvatusta. Ryhmissä toimitaan varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelmien mukaan. Päiväkodin sijainti mahdollistaa retkiä alueen puistoihin ja metsiin. Yksikkö palkittiin vuonna 2021 energiansäästökilpailussa. Toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa heidän mielenkiinnon kohteitaan monipuolisesti kartoittaen. Leikkejä rikastetaan lapsilta tulleiden aloitteiden sekä henkilökunnan havainnointien perusteella.

Punaojan päiväkodissa toimitaan positiivisen pedagogiikan työotteella, lasta ja huoltajia herkällä korvalla kuunnellen.


Punaojan päivähoitoyksikkö

Päivitetty 14.9.2021