Hakalantalon päiväkoti

 Kuva talosta

Niinipuuntie 5, 05460 Hyvinkää.

Ryhmät: Tallukat  p. 040 155 6238
  Napikkaat p. 040 155 6239
  Lipokkaat p. 040 155 6241
  Nutukat p. 040 155 6240
  Jatsarit p. 040 184 8257

Hakalantalon päiväkodissa on ryhmiä 1 – 6 – vuotiaille sisältäen alueen esiopetuksen sekä erityisryhmän.  Päiväkodin keskeisimpänä tavoitteena on tukea lasten vuorovaikutusta yhteisöllisin keinoin. Toiminnassa on olennaista henkilöstön osaaminen puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytössä.

Päivitetty 5.3.2019