Hiidenkiukaan päiväkoti

Hiidenkiukaantie 2, 05460 Hyvinkää.

Ryhmät: Satukammari p. 040 155 6243
  Taikakammari p. 040 155 6244
  Tarinakammari p. 040 155 6245
  Sininenkammari p. 040 181 9444

 

Hiidenkiukaan päiväkodissa tarjotaan sekä esiopetusta että varhaiskasvatusta. Ryhmissä toimitaan varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelmien mukaan. Lasten kanssa liikutaan ja leikitään viikoittain lähimetsissä, luetaan paljon kirjoja ja lauletaan sekä lorutellaan. Yksikön pitkät käytävät mahdollistavat liikkumisen sekä pelaamisen. Toimintaa suunnitellaan yhdessä lasten kanssa heidän mielenkiinnon kohteitaan monipuolisesti kartoittaen. Leikkejä rikastetaan lapsilta tulleiden aloitteiden sekä henkilökunnan havainnointien perusteella.

Hiidenkiukaan päiväkodissa toimitaan positiivisen pedagogiikan työotteella, lasta ja huoltajia herkällä korvalla kuunnellen. Kestävän elämäntavan mukaisten toimien välittäminen lapsille on aikuisten mielestä tärkeää. Päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka toimintaan ovat tervetulleita uudet jäsenet.


Punaojan päivähoitoyksikkö

Päivitetty 14.9.2021