Lomakkeet

Asiakkaan suostumus (PDF)
Tällä lomakkeella pyydetään asiakkaan suostumus salassapidettävien tietojen hankkimiseen ja / tai vaihtamiseen moniammatillisessa yhteistyössä. 

Tietopyyntö (PDF)

Tällä lomakkeella viranomainen pyytää salassapidettäviä asiakastietoja toiselta viranomaiselta. Tietoja pyydetään/vaihdetaan aina ensisijassa asiakkaan suostumuksen perusteella, vaikka tietopyyntö olisikin mahdollista toteuttaa myös yksittäisen lain nojalla. 

Päivitetty 22.4.2021