Palveluverkkouudistus etenee

Sivistystoimessa valmistellaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa.

Tavoitteena on, että palveluverkko tulee valtuustoon päätettäväksi kevään 2022 aikana. Osana palveluverkkoselvitystä toteutetaan lapsivaikutusten arviointi.

Lapsivaikutusten arviointi tarkoittaa erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja arviointia. Lapsivaikutusten arvioinnissa selvitetään päätöksen tai toiminnan vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Aseman koulun kohtaloa ratkotaan yhä

Edellisen valtuustokauden aikana vuonna 2018 tehdyn palveluverkkopäätöksen mukaan Aseman koulun tontille rakennetaan uusi koulurakennus. Päätöksen jälkeen vanhasta koulurakennuksesta tehtiin ELY-keskukselle suojeluesitys, joka on aiheuttanut muutoksia prosessiin. ELY-keskuksen päätöksen mukaan rakennuksen suojeleminen selvitetään kaavaprosessin kautta.

- Sivistystoimen palveluverkkotyötä varten toteutettiin avoin kysely kaupunkilaisille marras-joulukuun vaihteessa 2021, kertoo perusopetuksen johtaja Mika Heikura.

Tämän selvityksen sekä suojeluesitysten aiheuttaman prosessimuutosten myötä on tullut tarpeelliseksi selvittää Aseman koulun koulurakennuksen tulevaisuutta koskevien ratkaisujen vaikutukset asianosaisiin.

- Lapsivaikutusten arvioinnissa esitetyt vaihtoehdot pohjaavat palveluverkkokyselyssä esiin tulleisiin ajatuksiin koskien Aseman koulun tulevaisuutta. Vaihtoehtoina ovat Aseman koulun remontointi, uuden koulun rakentaminen Aseman koulun tontille tai uuden koulun rakentaminen muualle keskustan alueelle, kertoo Mika Heikura.

Lapsivaikutusten arvioinnin kysely

Lapsivaikutusten arvioinnin kysely lähetetään perusopetuksen puolella Wilman kautta Aseman koulun oppilaille ja huoltajille sekä henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen puolella kysely lähetetään Aseman koulun oppilasalueella sijaitsevien varhaiskasvatusyksiköiden huoltajille sekä henkilöstölle.

Kyselyyn vastaamalla asianosaiset voivat omalta osaltaan osallistua ja vaikuttaa varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen ja perusopetuksen suunnitelmiin keskustan (ydinalueen) palvelujen järjestämisestä.

Päivitetty 28.4.2023