Tilastotietokantoja

Tilastokeskuksen tuottamia palveluja

Tilastokeskus

Tilastokoulu
Millaista tietoa tilastojen avulla voidaan esittää? Miten voin itse hyödyntää tilastotietoa ja oppia tulkitsemaan tilastolukuja? Tilastokeskuksen verkkokoulussa saat hyödyllistä perustietoa tilastoista ja tilastojen käyttömahdollisuuksista.

Tilastot
Aiheittain, aakkosittain, aikajärjestyksessä ja asiasanoittain.

Eri maiden tilastokeskukset

Suomen virallinen tilasto

 

Suomi

ETLA:n Suhdannekuviot ja Talouskehityskuviot

Elinkeinoelämän keskusliiton tilastografiikkaa

Suomen Pankin tilastoja

Tilastotietoa kunnista

 

Kansainväliset

Eurostat
Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto.

IMF Kansainvälinen valuuttarahasto
Julkisen talouden ja rahoitustoiminnan tilastot.

Maailmanpankkiryhmän (World Bank Group) tilastot
Tilastoja maailmantaloudesta, sosiaalisesta kehityksestä ja ympäristön tilasta.

OECD iLibrary
Tietoa maista, sisältää yli 100 indikaattoria useilta eri aihealueilta.

UNECE - United Nations Economic Commission for Europa: Statistics

WTO International trade statistics

YK:n tilastotoimisto - UN Statistics Division

Päivitetty 16.2.2023