Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt.

Hyvinkään kaupunki laatii ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman vuoden 2024 aikana.

Suunnitelman laadinnassa tähdätään sellaisten keinojen tunnistamiseen ja toteuttamiseen, joiden avulla kaupunki voi sopeutua ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin uhkiin. Samalla tutkitaan myös mahdollisuuksia hyödyntää muutosta kaupungin toiminnassa.

Ympäristökeskus aloitti suunnitelmatyön vuoden 2024 alussa. Aluksi on tehty asiantuntijakyselyitä ja haastatteluja, sekä hankittu tausta-aineistoa. Tällä hetkellä suunnitelmaa edistää alihankintatyönä FCG Finnish Consulting Group Oy. Se suorittaa ilmastoskenaarioihin liittyviä mallinnuksia, tutkii pohjatietoaineistoja ja tekee aineiston pohjalta sopeutumiskeinojen kriittisyysarviointia.

Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman on määrä valmistua loppuvuodesta 2024.

Kysymyksiä ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta voi lähettää osoitteeseen: virve.stahl@hyvinkaa.fi.

Kaksi toukkaa oksalla.

Päivitetty 30.5.2024