Kuva Sveitsin metsästä

Ekologiset verkostot

Hyvinkäällä on tehty selvitys keskustaajaman osayleiskaavan eteläosien ekologisesta verkostosta. Ekologinen verkosto on elinalueiden toiminnallinen verkko, joka turvaa luonnon monimuotoisuutta, luonnonarvoja ja elävän luonnon ekologista toimintaa. Ekologinen verkosto koostuu luonnon ydinalueista ja niiden välisistä ekologisista yhteyksistä.  

Luonnon ydinalueet ovat monimuotoisia ja ekologiselta arvoltaan merkittäviä, yleensä laajoja metsäalueita. Tällaisia voivat olla niin metsätalouden piirissä olevat metsät kuin erityyppiset luonnonsuojelualueetkin. Ydinalueilla elää runsas paikallinen eläimistö ja myös laajasti liikkuvat eläimet saattavat pysähtyä alueille pidemmäksi aikaa. Ekologiset yhteydet ovat ydinalueiden välisiä metsiä, joki- ja purolaaksoja tai metsien ja peltojen muodostamia ketjuja, jotka muodostavat leviämisteitä ja käytäviä eliöiden liikkuessa alueelta toiselle. Näin ne ylläpitävät ydinalueiden ekosysteemien toimintaa.  

Päivitetty 20.5.2021