Ohjeita rottien torjuntaan

Kaupungissa havaituista rotista ilmoitetaan terveys- ja ympäristöviranomaisille. Rottien torjunta on tärkeää, koska ne saastuttavat elintarvikkeita, levittävät tauteja ja vahingoittavat rakenteita. Rottien esiintyminen johtuu usein puutteista jätehuollossa, sekä siitä, että niille on sopivaa ravintoa ja suojapaikkoja tarjolla. Lisäksi erilaiset maanrakennustyöt ja vesi-, sekä jätevesiverkoston saneeraustyöt voivat aiheuttaa rottien liikehdintää.

Terveydensuojelulain mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä haittaeläimet tarvittaessa ja estettävä rottien pesiytyminen ja ravinnon saanti.

Ennaltaehkäisy on tärkeää rottien torjunnassa. Jätehuolto tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eivätkä haittaeläimet pääse jäteastiaan. Biojätteen kompostointi on hoidettava asianmukaisesti haittaeläinsuojatussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Taajama-alueella kompostorin tulee lisäksi olla lämpöeristetty. Ruokajätteitä ei tule laittaa avokompostoriin tai viemäriin.

Lintujen ruokinta kannattaa lopettaa, jos alueella on rottia. Rotta tarvitsee pesimäpaikkoja, joten kiinteistön piha-alue tulee pitää siistinä ja mahdolliset lauta-, romu- ja lehtikasat on siivottava pois. On myös tärkeää tarkastaa säännöllisesti maan päällä olevien patioiden ja terassien aluset mahdollisten rottapoikueiden osalta.


Rottia voidaan tarvittaessa hävittää loukuttamalla ja loukkuja tulee käyttää valmistajien ohjeiden mukaan. Myrkytyksiä suorittavat vain tuholaistorjunnan ammattilaiset. Syöttilaatikoihin sijoitettavissa myrkkysyöteissä on oltava varoituslappu.

Mikäli rottia havaitaan taloyhtiössä, isännöitsijälle tulee ilmoittaa asiasta. Omakotialueella ongelmasta kannattaa keskustella naapurien kanssa ja ryhtyä torjuntaan samanaikaisesti.

Päivitetty 1.7.2024