Muoviselvitys 25.11.2019

Hyvinkään ympäristölautakunnan vuoden 2019 yksi tavoitteista oli selvittää kaupungin mahdollisuudet muovijätteen kierrättämisen tehostamiseksi ja määrän vähentämiseksi.

Ympäristölautakunta käsitteli valmistunutta Muoviselvitystä 21.11.2019 pidetyssä kokouksessaan.

Hyvinkäällä ja Suomessa yleisesti pakkausmuovien kierrättäminen on käynnistynyt hitaasti tällä vuosikymmenellä ja olemme jääneet jälkeen keskimääräisestä eurooppalaisesta kehityksestä. Suomessa kierrättämistä lähdetään tehostamaan takamatkalta. Poltettavaksi sekajätteeksi päätyy vuositasolla 17,5 kg kierrätyskelpoista pakkausmuovijätettä ja kierrätykseen menee n. 2 kg asukasta kohti. Teollisuuden ja kaupan pakkausten kierrätysaste varsin korkea. Tällä hetkellä muovipakkausten kokonaiskierrätysaste jää alle 20%:n. Yhdyskuntajätteiden EU direktiivissä muovipakkauksien kierrättämiselle asetetaan tavoiterajaksi vuodelle 2025 50%. Tästä määrästä on poistettu energiakäyttöön päätyvät jakeet.

Tulevalle viiden vuoden ajanjaksolle tavoite on kova, kierrättämisen pitää kaksin-kolminkertaistua.  Sen toteuttaminen edellyttää todellista paneutumista asiaan ja saumatonta yhteistyötä. Kunta, kunnalliset jätehuoltolaitokset, jätekuljetusyritykset ja muovipakkausten tuottajajärjestöt voivat luoda edellytykset muovipakkausten keräämiseen järkevällä, kustannukset ja ekologiset tekijät huomioivalla tavalla. Niiden pitää kannustaa, opastaa ja neuvoa, jotta kierrättämisestä tulee helppoa ymmärtää ja toteuttaa. Kuntalaiset voivat miettiä kulutustottumuksiaan ja asenteitaan muovia ja muovipakkauksia kohtaan. Muovi ei olekaan enää pelkkä jäte. Muovikassia, -pussia tai -pakkausta kerran käytettyämme, se muuttuu arvokkaaksi raaka-aineeksi, joka oikein kierrätykseen laitettuna muuttuu uudeksi muovitavaraksi tai uudeksi muovipakkaukseksi eikä esimerkiksi päädy turmelemaan luontoa.

Kauppa ja teollisuus voivat myös olla osana uusioraaka-aineen hankintaketjua. Jo nyt osa niistä kierrättää omia muovipakkauksiaan kiitettävästi. Muovipullojen Palpa -kierrätysjärjestelmän tehokkuus on Euroopan huipputasoa.

Muoviteollisuuden, alan järjestöjen ja muoviraaka-aineiden toimittajien tulee nähdä uudelleen muotoutuva muovitalous, kiertotalous mahdollisuutena, jopa kilpailuetuna. Kun päästään tilanteeseen, jossa kierrätettävä muovipakkaus on alusta alkaen suunniteltu kierrätettäväksi ja sen laatu voidaan säilyttää kierrätyksessä hyvänä ja tasaisena, kierrätysmuoville syntyy markkinaimua. Tavoitettu, aito kiertotalous ei kerran pyörimään lähdettyään palaa enää entiseen.

Muoviselvitys löytyy Hyvinkään ympäristökeskuksen julkaisuista. Muoviselvitys -raportti.

Lisätietoja antaa: Jarmo Porokuokka, Hyvinkään kaupunki, Ympäristökeskus, p. 040 682 5022

Päivitetty 25.11.2019