Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Yläkoulun puolella toimivat Mannerheimin lastensuojeluliiton mallin mukaan yhdeksäsluokkalaiset tukioppilaat koulunsa aloittavien kummeina. Tukioppilastoiminta perustuu vertaistuen ajatukseen. Toiminnan tavoitteena on oppia toisen huomioon ottamista, oikeuksia ja velvollisuuksia ryhmässä sekä yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja. Tavoitteena on myös parantaa luokkahenkeä ja vaikuttaa myönteisesti koulun ilmapiiriin.

Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimii Minna Luomala ja Pia Hupli-Laine.

Päivitetty 18.5.2021