Hyvinkään kaupunki
tiedote 21.11.2022

Sveitsinpuiston luonnonhoitotyöt alkavat

Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueella aloitetaan metsien hakkuu- ja hoitotyöt alueelle vahvistetun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Alueella tehdä lehtojen, lehtomaisten kankaiden ja harjunrinteiden hoito- ja kunnostustöitä.

Valituilla harjurinnekohteilla estetään kuusettumista ja vesakoitumista ja luodaan edellytyksiä harju- ja paahdeympäristöjen lajistolle. Lehtojen ja lehtomaisten kankaiden kohteilla rajoitetaan kuusettumista sekä toteutetaan valoisuuteen ja lehtolajiston ylläpitoon tähtääviä toimia.

Luonnonhoitotyöt tehdään loppuvuodesta ja tulevana talvena. Työ aloitetaan pienpuuston poistotöillä viikolla 47. Työt päättyvät viimeistään 31.3.2023. Kokonaisuudessaan käsiteltävä ala on noin 3 hehtaaria. Työt toteutetaan ostopalveluin.

Uudenmaan ELY-keskus myönsit Sveitsinpuiston luonnonhoitotöille avustusta Helmi-ohjelmasta. Ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Sveitsinpuiston alue on merkittävä virkistysalue Hyvinkään alueella. Sen luonnonarvoja ylläpitämällä lisätään tietoisuutta erilaisten elinympäristöjen ja luontoarvojen tärkeydestä.

Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla, os: https://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/sveitsinpuisto ja Talven 2022 luonnonhoitotöihin voi tutustua tästä (pdf).

Lisätietoja antaa ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia mika.lavia@hyvinkaa.fi

Päivitetty 21.11.2022