Lehtipuhaltimien käyttö on kielletty Hyvinkäällä maalis-, huhti- ja toukokuussa

Katu-, tie- piha- ja muiden alueiden puhdistamisen yhteydessä nousee ilmaan leijuvaa pölyä, jonka pitoisuudet sateettomina päivinä varsinkin kaupungin keskusta-alueella saattavat ylittää valtioneuvoston ilmanlaadulle asettamat ohjearvot. Leijuvasta pölystä aiheutuvien terveydellisten haittojen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tulee katujen ja muiden alueiden, kuten esimerkiksi piha-alueiden, kunnossa- ja  puhtaanapitotoimenpiteet suorittaa siten, että pölyhaitat ovat mahdollisimman pieniä. Hiekoitushiekan poistamisen aiheuttama pölyäminen on estettävä esimerkiksi kastelemalla puhdistettava alue.

Lehtipuhaltimet on tarkoitettu lehtien poistamiseen eivätkä ne aiheuttamansa pölyhaitan vuoksi sovellu esim. hiekoitushiekan poistoon.

Kaupunginvaltuuston hyväksymien Hyvinkään ympäristönsuojelumääräysten mukaan lehtipuhaltimen käyttö taajaan rakennetuilla alueilla on kielletty kokonaan maalis-, huhti- ja toukokuun aikana. Lehtipuhaltimien käytön kieltäminen on ollut tarpeen niiden aiheuttaman erittäin runsaan pölyämisen takia.

Mika Lavia, Ympäristötoimenjohtaja, Hyvinkään kaupunki, Ympäristökeskus

Päivitetty 30.4.2018