Hyvinkään kaupungille avustusta luontokohteiden hoitoon

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt Hyvinkään kaupungille avustusta KuntaHelmi erityisavustushankkeisiin.

Kaupunki haki avustusta lehtojen ja harjurinteiden hoito- ja kunnostustöihin Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueella sekä Suomiehen paahde-elinympäristöjen hoitoon ja vieraslajien torjuntaan. Molemmat hakemukset hyväksyttiin.

Avustuksen määrä on 80 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta myönnettiin yhteensä n. 54 000 euroa. Hankkeet on toteutettava lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Lisätietoja: Mika Lavia, ympäristötoimenjohtaja, p. 040 061 804.

Päivitetty 22.3.2022