Koulutiedote

 

 • Koulumme arvot ovat luottamus, sinnikkyys, kunnioitus ja turvallisuus
 • Päämäärämme on oppilaiden menestys.

  Luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiri mahdollistaa oppimisen. Se suojaa yhteisömme jäsenten kasvua ihmisenä.

  Koulumme kehittäminen kuuluu kaikille - henkilökunnalle, oppilaille ja vanhemmille. Voimme kutsua mukaan yhteistyökumppaneita.

  Se miten suhtaudumme koulutyöhön ja toisiimme ohjaa ajatteluamme ja tekemistämme – tavoitteenamme on erinomainen oppiminen!

  Koulumme arvot sekä visio & missio luotsaavat meitä.

  Huomioimme seuraavat seikat:

  · Pidämme henkilökunnan ammattitaitoa yllä.

  · Madallamme oppimisen esteitä ja opetamme sinnikkyyden merkityksen.

  · Huolehdimme turvallisuudesta.

  · Kehitämme toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

  · Rohkaisemme osoittamaan omia taitoja ja tavoittelemaan erinomaista oppimista ja käytöstä.

 • Ajankohtaiset asiat ja tiedotteet löytyvät Wilmasta tiedotteet-otsakkeen alta. Ole reilusti yhteydessä koulun henkilökuntaan, mikäli sinulla on kysyttävää kouluun liittyvistä asioista. 
 • Oppituntien ajat Puolimatkan koulussa: 
 1. 8-8.45    
 2. 8.50-9.35
 3. 10-10.45
 4. 11-11.45 tai 11.15-12
 5. 12.15-13
 6. 13.05-13.50
 7. 14.05-14.50
 8. 15.05-15.50
 • Päivän viimeiset oppitunnit pidetään usein ns. yhteen, jolloin koulupäivä lyhenee hieman. Välitunnit vietetään ulkona happea haukaten, toivon mukaan myös liikkuen. Koulun välituntialue on iso ja monipuolinen. Koulun järjestyssäännöissä on kirjattu, että välitunnit vietetään koulualueella.
 • Maksullinen välipala on tarjolla koulun ruokalassa klo 13.50-14.05 välisellä välitunnilla maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Välipalalipukkeihin oikeuttavia tilisiirtolomakkeita saa omalta luokanvalvojalta tai opettajainhuoneesta. Samaisena ajankohtana voi syödä myös omia eväitä koulun ruokalassa tai opettajan kanssa erikseen sovitussa paikassa (välituntialue tai oma luokka). Välipala nautitaan ympäristöä roskaamatta. 
 • Koulupäivät sekä lomat löytyvät tästä kalenterista. 

Kuvassa Puolimatkan koulun logo ja sama tekstinä

 

Valinnaisaineet

Valinnaisainejärjestelmä  

Puolimatkan koulussa yläkoulun valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokalla. Oppilaalla on lukujärjestyksessä pakollisia aineita 24 tuntia ja valinnaisia aineita 6 tuntia.

Perinteisesti A1-ranskan lukijoilla on ollut valinnaisaineita vähemmän eli 4 tuntia (jotta kokonaistuntimäärä tasoittuu), mutta he saavat opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti valita myös 6 tuntia valinnaisaineita, mikäli niin haluavat ja mikäli yksi valittavasti valinnaisaineista on B2-kieli (Puolimatkan koulussa saksan kieli).

Valinnaisaineita on kahdenlaisia: 

 • Pitkiä valinnaisaineita opiskellaan sekä 8. että 9. luokalla.
 • Lyhyitä valinnaisaineita opiskellaan vain lukuvuoden ajan 8. luokalla.

Oppilas valitsee 9. luokkaa varten uuden lyhyen valinnan. Kaikki valinnaisaineet ovat kahden vuosiviikkotunnin mittaisia.

Valintojen tekeminen

Valittavat aineet oppilas valitsee yhdessä vanhempiensa kanssa. Valintatapahtuma on tärkeä, koska se koskee kahta seuraavaa kouluvuotta ja valintaa on myöhemmin vaikea muuttaa. Valinnaisaineet on esitelty valinnaisaineoppaassa, johon on hyvä tutustua tarkasti ennen valintakortin täyttämistä. Valinnaisaineopas ilmestyy marraskuun lopussa. 

OHJEITA VALINTAKORTIN TÄYTTÄMISEEN

A1-englannin lukijat: Oppilas valitsee kaksi valinnaisainetta 8. ja 9. luokkaa varten osiosta A ja yhden valinnaisaineen vain 8. luokkaa varten osiosta B. Lisäksi hän valitsee kolme varavalintaa sekä osiosta A että B siltä varalta, että päävalinta ei toteudu. Varavalinnat voi halutessaan numeroida, niin että 1 on toivo- tuin varavalinta ja 3 vastaavasti valituista ”vähiten toivottu”. 

A1-ranskan lukijat: Alakoulussa aloitettu A2-kieli (englanti) korvaa yhden valinnaisaineen. Valittavaksi jää siis yksi valinnaisaine osiosta A ja yksi valinnaisaine osiosta B. Halutessaan oppilas voi valita kieliopintojen lisäksi kaksi valinnaisainetta osiosta A, jolloin viikkotuntimäärä on 32. Valinnaisainekorttiin tulee merkitä, valitseeko oppilas kaksi vai kolme valinnaisainetta.

Myös alakoulun 4.-6. luokat opiskelevat valinnaisaineita. Valinnaisaine valitaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan huhti-toukokuussa. Valinnaisaineet vaihtelevat hieman vuosittain, tarjolla on kuitenkin ollut mm. käsityötä, kuvataidetta, robotiikkaa, arkkitehtuuria, matkalla maailman ympäri -kurssia, musiikkia, saksan maistelua yms. 

Arviointi

Sekä lyhyitä että pitkiä valinnaisaineita opiskellaan 8. luokalla kaksi tuntia viikossa ja niissä käytetään numeroarviointia.

Valittavia valinnaisaineita tulee olemaan mm. ilmaisutaito, käsityö, kotitalous, liikunta, musiikki, kuvataide, ranska, saksa, matematiikka, ekologia, tietotekniikka jne. 

 

KOULURUOKAILU

Kylläinen lapsi jaksaa keskittyä paremmin kuin nälkäinen, ja hyvin syönyt sietää helpommin arjen kiireitä. On lapsia, joille koululounas on päivän ainoa lämmin ateria, joten sen syömiseen kannattaa kannustaa. Erityisesti ylemmillä vuosiluokilla epäterveelliset välipalat saattavat houkutella oppilaita jättämään kouluruokailun jopa tyystin väliin, mutta yhteiset pelisäännöt ja opettajan esimerkki voivat puoltaa päätöstä osallistua sittenkin ruokailuun.
Kouluruokailun merkityksestä koulun arjessa voi lukea lisää Opetushallituksen sivuilta: 
Kouluruokailun merkitys
Hyvinkään koulujen ruokalista on luettavissa kaupungin sivuilta: http://ruokalistat.ravitsemispalvelut.fi/#/1469e7bd-b67f-e611-80e1-38eaa712ecef

 

Kouluruokailun tiedotteita sekä lomakkeet (linkit)

Erityisruokavaliot Hyvinkään kaupungin kouluissa, päiväkodeissa ja muissa laitoksissa 1.8.2017 alkaen

1.1.2018 jälkeen hyväksytään vain uusilla lomakkeilla tulleet erityisruokavaliot. Siihen asti hyväksytään ilmoitetut erityisruokavaliot vanhoillakin lomakkeilla, mutta ne pitää perustua uusiin 5.4. 2017 jälkeen annettuihin ohjeisiin.

Kaikista uusista erityisruokavalioista vaaditaan uudet lomakkeet.

Kaupunginjohtajan päätöksellä on perustettu eri ammattialojen työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia uudet ohjeet ja lomakkeet erityisruokavalioiden tarjoamiselle. Hyvinkään kaupunki noudattaa Allergia- ja astmaliiton ohjeita.

Uudet ohjeet otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen kaikissa Hyvinkään kaupungin kouluissa, päiväkodeissa ja muissa laitoksissa, ohjeet koskevat myös aikuisruokailijoita. Uusien erityisruokavalio-ohjeiden noudattaminen alkaa elo-syyskuussa riippuen kunkin keittiön aterioiden tilausrytmistä.

Perusteena ohjeille käytettiin mm. Kansallista allergiaohjelmaa, http://www.allergiaterveys.fi/fi/etusivu.html. Allergiaa ei enää tueta, vaan vältetään vain niitä elintarvikkeita, jotka aiheuttavat vaikeita oireita tai vältettävä ruoka-aine on ruokavaliossa keskeinen.

Kouluissa ja päiväkodeissa valmistetaan laktoositonta ruokaa, tieto laktoosittomasta ruokavaliosta tarvitaan vain ruokajuomaa varten.

Kasvisruokailijoille tarjotaan lakto – ovovegetaarista kasvisruokaa, joka sisältää kasviskunnan tuotteiden lisäksi kananmunaa ja maitovalmisteita. Ruoka on vapaavalintaisena ruokavaihtoehtona yläkouluilla ja lukioissa. Kasvisruoan valmistukseen ei käytetä lihaa, lihavalmisteita tai makkaraa. Sen sijaan liivatetta, eläinrasvaa (esim. margariineissa) ja eläinrasvasta valmistettuja lisäaineita voi ruoissa olla. Muille se valmistetaan, kun se on tilattu eettisten ruokavalioiden lomakkeella.

Lääketieteellisiin syihin perustuvat erityisruokavalioiden valmistamiseen tarvitaan täsmällistä tietoa ruokailijan ruokavaliosta. Ruoka tilataan erityisruokavalioilmoituksella, joka on samalla lääkärintodistus.

Hyvinkään kaupungin uudet erityisruokavalio-ohjeet löytyvät täältä.

Uusia lomakkeita on kaksi:

1)    Ilmoitus erityisruokavaliosta, on myös lääkärintodistus,

 • Huoltaja antaa lomakkeen luokanopettajalle tai valvojalle / kasvatushenkilökunnalle, he kopioivat lomakkeen keittiölle. Keittiön vastaava toimittaa kopion myös ateria- ja puhtauspalveluiden hallintoon.

Alkuperäinen lomake on terveydenhoitajalla / koululla tai päiväkodin johtajalla.

Kasvatushenkilökunta / luokanopettaja, -tai valvoja huolehtii, että päiväkodin / koulun vaihtuessa tiedot siirtyvä oikeaan paikkaan.

2)    Ilmoitus eettisestä erityisruokavaliosta

 • Huoltaja antaa lomakkeen luokanopettajalle tai valvojalle / kasvatushenkilökunnalle, he kopioivat lomakkeen keittiölle. Keittiön vastaava toimittaa kopion myös ateria- ja puhtauspalveluiden hallintoon.

Alkuperäinen lomake on terveydenhoitajalla / koululla tai päiväkodin johtajalla.

Kasvatushenkilökunta / luokanopettaja tai valvoja huolehtii, että päiväkodin / koulun vaihtuessa tiedot siirtyvä oikeaan paikkaan.

Aikuisruokailijat toimittavat kopion lomakkeesta keittiölle. Keittiön vastaava toimittaa kopion myös ateria- ja puhtauspalveluiden hallintoon.

Kouluilla, päiväkodeissa ja muissa laitoksissa on syytä olla lomakkeita ja ohjeita saatavana vanhempia ja ruokailijoita varten. Lomakkeita on saatavana myös keittiöissä.

terveisin Pirjo Kujanpää, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö

Erityisruokavaliotyöryhmän puolesta 

 

Päivitetty 12.2.2020