Oppilaan ABC

Löytötavarat

Koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista tavaroista. Arvotavaroita ja avaimia voi kysellä kansliasta sekä kouluisännältä. Löytötavaroita on esillä ruokalan lähellä olevassa vitriinissä. Huomioitavaa on, että koulun käytävillä on jatkuvasti runsaasti sinne jääneitä vaatteita ja asusteita.

Toivomme, että vaatteet ja asusteet nimikoitaisiin kotona.  Näin vaatteet ja asusteet on helpompi palauttaa omistajilleen. Lukuvuoden loputtua löytötavarat toimitetaan hyväntekeväisyysjärjestöille.

Oppikirjojen kierrätys

Osa kirjoista on kierrätyskirjoja. Kirjat on varustettu asiasta kertovin tarroin tai leimoin. Kierrätyskirjat tulee palauttaa lukuvuoden lopussa hyväkuntoisina. Huoltaja voidaan velvoittaa korvaamaan rikkimennyt tai kadonnut oppikirja.

Poissaolot

Huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaolosta kouluun. Sairasta lasta ei pidä lähettää kouluun. Toivomme koko perheen yhteisten lomamatkojen sijoittuvan koulujen loma-aikoihin. Mikäli kuitenkin perustelluista syistä yksityinen loma on välttämätön, huoltaja on vastuussa oppilaan koulutyöstä loman aikana. Oppilas ja huoltaja ovat itse velvollisia selvittämään loman aikana opittavat asiat ja suoritettavat tehtävät.

Koululla ei ole mahdollisuutta käyttää tukiopetuskiintiötä eikä antaa lisäopetusta jos oppilas jää jälkeen opinnoissaan, jos perheen itse varaamien vapaapäivien tai lomamatkojen aikana ei oppimista tai tehtävien tekemistä ole tapahtunut. 

Rehtori myöntää harkinnan mukaan luvan yli viiden päivän poissaoloon. Luokanopettajalta saa loma-anomuslomakkeita tai voit itse tulostaa lomakkeen tästä. Myös Wilmassa voi tehdä poissaolohakemuksen.

Tapaturmat

Oppilaille koulumatkoilla ja koulussa sattuneet tapaturmat hoidetaan Terveyskeskuksen päivystyksessä, Sairaalankatu 1 /sairaalanmäki.

Järjestyssäännöt

Puolimatkan koulussa noudatetaan Hyvinkään kaupungin peruskoulujen yhteisiä järjestyssääntöjä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä. 

1.     Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita koulussa ja koulumatkoilla.

2.     Käyttäydyn ystävällisesti, rehellisesti ja kohteliaasti.

3.     Pidän yllä hyvää ilmapiiriä.

4.     Annan työrauhan kaikille.

5.     Suoritan tehtäväni tunnollisesti.

6.     Pidän hyvää huolta kouluympäristöstä sekä omista ja toisten tavaroista.

7.     Käytän kännykkää tai muita elektronisia laitteita vain opettajan/rehtorin luvalla.

8.     Kunnioitan muiden oikeutta yksityisyyteen. Kuvaan koulussa ainoastaan opettajan luvalla opetettavaan aiheeseen liittyvää. Julkaisen kuvia ainoastaan yhteisesti sovituilla alustoilla.

 

 

PUOLIMATKAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2023-2024

Koulumme järjestyssääntöjen tärkein tehtävä on opettaa kaikille yhteiselämän pelisääntöjä.

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä.

KÄYTTÄYTYMINEN:

KAIKILLA TYÖYHTEISÖN JÄSENILLÄ TULEE OLLA TYÖRAUHA

 • Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita koulussa ja koulumatkoilla.
 • Oppitunti aloitetaan yhteisellä tervehtimisellä ja lopetetaan opettajan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Käyttäydyn asiallisesti ja käytän asiallista kieltä.
 • Huolehdin koulutehtävistäni ja -välineistäni.
 • Tulen ajoissa kouluun ja tunneille kouluvarusteet mukanani.
 • Pukeudun asianmukaisesti kouluun.
 • Oppituntien aikana säilytän päällysvaatteeni (mm. ulkokengät ja takin) naulakossa.
 • Käytän päähinettä vain ulkona.
 • Ruokailen rauhallisesti ja siivosti, palautan astiani.
 • Karkit, purukumit ja virvoitus-/energiajuomat eivät kuulu koulumme arkeen. Saan syödä ksylitolipastillin ruokailun jälkeisellä välitunnilla.
 • Pidän huolta koulun omaisuudesta ja ympäristöstä sekä sen siistinä säilymisestä.
 • Tupakointi ja muut päihteet ovat koulun alueella ja muualla tapahtuvan opiskelun sekä kouluun/opiskeluun liittyvien tilaisuuksien aikana ehdottomasti kiellettyjä.

TURVALLISUUS:

TYÖ- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN TULEE OLLA TURVALLINEN

 • Kouluaikana pyöräillessäni käytän pyöräilykypärää.
 • Jokaisella on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin.
 • Vietän välitunnit koulun pihalla välituntialueella.
 • Kouluun tuomani arvoesineet (esim. rahat, puhelimet ja soittimet) ovat omalla vastuullani.

TOISTEN HUOMIOIMINEN:

TYÖYHTEISÖN JÄSENET TOIMIVAT VIIHTYISÄN TYÖYMPÄRISTÖN YLLÄPITÄMISEKSI

 • Annan jokaiselle työrauhan.
 • En kajoa toisten omaisuuteen ja toimin rehellisesti.
 • Käytän kännykkää tai muita elektronisia laitteita vain opettajan/rehtorin luvalla.
 • Kannustan ja autan toisia ja osaan ottaa apua vastaan.
 • Otan mukaan porukkaan enkä kiusaa ketään.

 

 

Päivitetty 13.9.2023