Oppilaan ABC

Löytötavarat

Koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista tavaroista. Arvotavaroita ja avaimia voi kysellä kansliasta, muut ovat ala-aulassa. Toivomme, että merkitsette lapsenne vaatteisiin ja kaikkiin tarvikkeisiin nimen. Lukuvuoden loputtua löytötavarat toimitetaan hyväntekeväisyysjärjestöille.

Oppikirjojen kierrätys

Osa kirjoista on kierrätyskirjoja. Kirjat on varustettu asiasta kertovin tarroin tai leimoin. Kierrätyskirjat tulee palauttaa lukuvuoden lopussa hyväkuntoisina. Huoltaja voidaan velvoittaa korvaamaan rikkimennyt tai kadonnut oppikirja.

Poissaolot

Huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaolosta kouluun. Sairasta lasta ei pidä lähettää kouluun. Toivomme koko perheen yhteisten lomamatkojen sijoittuvan koulujen loma-aikoihin. Mikäli kuitenkin perustelluista syistä yksityinen loma on välttämätön, huoltaja on vastuussa oppilaan koulutyöstä loman aikana. Oppilas ja huoltaja ovat itse velvollisia selvittämään loman aikana suoritetut opinnot. Koululla ei ole mahdollisuutta käyttää tukiopetuskiintiötä eikä antaa lisäopetusta tällaisissa tapauksissa.

Rehtori myöntää harkinnan mukaan luvan yli viiden päivän poissaoloon. Luokanopettajalta saa loma-anomuslomakkeita tai voit itse tulostaa lomakkeen tästä. Myös Wilmassa voi tehdä poissaolohakemuksen.

Tapaturmat

Oppilaille koulumatkoilla ja koulussa sattuneet tapaturmat hoidetaan Terveyskeskuksen päivystyksessä, Sairaalankatu 1 /sairaalanmäki.

Järjestyssäännöt

Puolimatkan koulussa noudatetaan Hyvinkään kaupungin peruskoulujen yhteisiä järjestyssääntöjä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä. 

1.      Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita koulussa ja koulumatkoilla.

2.      Käyttäydyn ystävällisesti, rehellisesti ja kohteliaasti.

3.      Pidän yllä hyvää ilmapiiriä.

4.      Annan työrauhan kaikille.

5.      Suoritan tehtäväni tunnollisesti.

6.      Pidän hyvää huolta kouluympäristöstä sekä omista ja toisten tavaroista.

7.      Käytän kännykkää tai muita elektronisia laitteita vain opettajan/rehtorin luvalla.

 

PUOLIMATKAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2020-2021

Koulumme järjestyssääntöjen tärkein tehtävä on opettaa kaikille yhteiselämän pelisääntöjä.

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä.

KÄYTTÄYTYMINEN:

KAIKILLA TYÖYHTEISÖN JÄSENILLÄ TULEE OLLA TYÖRAUHA

 • Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita koulussa ja koulumatkoilla.
 • Oppitunti aloitetaan yhteisellä tervehtimisellä ja lopetetaan opettajan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Käyttäydyn asiallisesti ja käytän asiallista kieltä.
 • Huolehdin koulutehtävistäni ja -välineistäni.
 • Tulen ajoissa kouluun ja tunneille kouluvarusteet mukanani.
 • Pukeudun asianmukaisesti kouluun.
 • Oppituntien aikana säilytän päällysvaatteeni (mm. ulkokengät ja takin) naulakossa.
 • Käytän päähinettä vain ulkona.
 • Ruokailen rauhallisesti ja siivosti, palautan astiani.
 • Karkit, purukumit ja virvoitus-/energiajuomat eivät kuulu koulumme arkeen. Saan syödä ksylitolipastillin ruokailun jälkeisellä välitunnilla.
 • Pidän huolta koulun omaisuudesta ja ympäristöstä sekä sen siistinä säilymisestä.
 • Tupakointi ja päihteet ovat koulun alueella ja muualla tapahtuvan opiskelun sekä opiskeluun liittyvien tilaisuuksien aikana ehdottomasti kiellettyjä.

TURVALLISUUS:

TYÖ- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN TULEE OLLA TURVALLINEN

 • Kouluaikana pyöräillessäni käytän pyöräilykypärää.
 • Jokaisella on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin.
 • Vietän välitunnit koulun pihalla välituntialueella.
 • Kouluun tuomani arvoesineet (esim. rahat, puhelimet ja soittimet) ovat omalla vastuullani.

TOISTEN HUOMIOIMINEN:

TYÖYHTEISÖN JÄSENET TOIMIVAT VIIHTYISÄN TYÖYMPÄRISTÖN YLLÄPITÄMISEKSI

 • Annan jokaiselle työrauhan.
 • En kajoa toisten omaisuuteen ja toimin muutenkin rehellisesti.
 • Käytän kännykkää tai muita elektronisia laitteita vain opettajan/rehtorin luvalla.
 • Kannustan ja autan toisia ja osaan ottaa apua vastaan.
 • Otan mukaan porukkaan enkä kiusaa ketään.

 

 

Päivitetty 14.8.2020