Valinnaisaineopas 8-9 lk

Valinnaisainetiedot ovat nähtävillä nyt Peda.net - sivustollamme. 

Valinnaisaineet

Valinnaisainejärjestelmä 2019 -

Puolimatkan koulussa yläkoulun valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokalla. Oppilaalla on lukujärjestyksessä pakollisia aineita 24 tuntia ja valinnaisia aineita 6 tuntia.

Perinteisesti A1-ranskan lukijoilla on ollut valinnaisaineita vähemmän eli 4 tuntia (jotta kokonaistuntimäärä tasoittuu), mutta he saavat opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti valita myös 6 tuntia valinnaisaineita, mikäli niin haluavat ja mikäli yksi valittavasti valinnaisaineista on B2-kieli (Puolimatkan koulussa saksan kieli).

Myös alakoulun 4.-6. luokilla on valinnaisaineita. Nämä valinnaisaineet kestävät yhden lukukauden tai lukuvuoden, riippuen onko niitä sijoitettu lukujärjestykseen yksi vai kaksi viikkotuntia kerrallaan. Alakoulun valinnaisaineet valitaan huhti-toukokuussa ja ne hieman vaihtelevat vuosittain. 

 

Päivitetty 31.7.2023