Kielivalinnat

Kuvassa tervehditään Bonjour Enchant'e - Päivää - hauska tutustua

Hyvinkään kaupungin kieliohjelman mukaisesti Puolimatkan koulussa voi aloittaa ensimmäisenä vieraana kielenä (A1-kieli) ranskan kielen.

Hyvinkään kaupungin kieliohjelma

Suomessa kouluissa noudatettavat kieliohjelmat ovat kuntakohtaisia. Alla olevaan kuvaan on piirretty hyvinkääläisen oppilaan "kielipolku"

Kielipolku, joka kuvattu kuvan alapuolella

Hyvinkäällä A1-kieli, eli ensimmäinen vieras kieli aloitetaan siis 1. luokalla. Valittavissa on koko kirjo kuudesta eri vaihtoehdosta. A2-kielenä tarjotaan vain englannin kieltä niille, jotka ovat aloittaneet jollain muulla vieraalla kielellä, kuin englannilla. A2-kieli alkaa heti neljännellä luokalla.

Kaikille yhteisen ruotsin kielen opinnot alkavat 6. luokalta.

Seuraava kielivalinta on mahdollinen B2-kieli 8.ja 9. vuosiluokille. Valittavissa ovat ranskan, saksan ja venäjän kielet. Lukiossa on vielä mahdollista aloittaa B3-kieli. Tarjolla on monipuolinen valikoima.

Kuvaan on myös kirjattu kunkin kielen viikkotuntimääriä kullakin vuosiluokalla. Opetussuunnitelmat ja peruskoulun tuntijako uudistuvat syksystä 2016. Sulkeisiin tehdyt merkinnät kertovat jo tiedossa olevista, silloin voimaan astuvista muutoksista.

Katso tästä artikkelit siitä, miksi perheiden kannattaa valita monipuolisesti kieliä, klikkaa otsikkoa: 

Kielivalinnat vuosiluokilla 1 - 6

Vaikka Hyvinkäällä ja Puolimatkan koulussa 1.-luokkalaisten kielivalinnat ovat olleet monipuolisia, valtakunnallinen tilanne ei ole lainkaan yhtä hyvä:

A1-kielten valinnat Yleisin A1-kieli on edelleen englanti. Vuonna 2010 oppilaista 90,5 prosenttia valitsi ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen englannin. Seuraavaksi suosituimpia kieliä ovat suomi (5,2%) saksa (1,3%) ja ruotsi (1,0%). Kun englannin valitsi 51 585 kolmasluokkalaista, oli esim. ranskan valinneita koko maassa 545.

SUKOLin mukaan A1-ranskaa voi tällä hetkellä Suomessa opiskella vain kuudessa kunnassa: Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Lahdessa, Tampereella ja Turussa. Vuonna 2014 A1-ranskan valitsi Suomessa 2616 oppilasta, mikä on 231 oppilasta enemmän kuin vuonna 2013.

Lisätietoa kielivalinnoista ja valtakunnallisista kielten opiskelun tilanteesta löydät Opetushallituksen tilastoista: https://vipunen.fi/fi-fi/perus/Sivut/Kieli--ja-muut-ainevalinnat.aspx

Kielivalinnat vuosiluokilla 8 - 9

B2-kielten valinnat

B2-kieli eli valinnainen vieras kieli valitaan 7. luokan keväällä ja sen opiskelu ajoittuu yhtenä viikoittaisena kaksoistuntina 8. ja 9. luokille.

Puolimatkan koulussa B-kielenä on valittavissa ranska tai saksa. Jotta kielen ryhmä muodostuu, tarvitaan samassa koulussa 12 kielen valinnutta. Useana vuonna on tarvittu yhteistyötä lähistöllä sijaitsevan Vehkojan koulun kanssa tarvittavan opiskelijamäärän kokoon saamiseksi jommassa kummassa koulussa. Ryhmistä neuvotellaan valinnan jälkeen erikseen, kun oman koulun valitsijoiden määrä on tiedossa.

 

Päivitetty 20.5.2021