Ajankohtaista

  

 • Vuonna 2018 syntyneiden lasten esiopetus alkaa elokuussa 2024. Perusopetuslain mukainen esiopetus on velvoittavaa; lapsen on vuotta ennen kouluun menoa osallistuttava esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä
  oppijana. Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla.

  Esiopetus varhaiskasvatuksessa

  Hyvinkäällä esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen alaisuudessa päiväkodeissa, koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä ja yksityisissä päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen esiopetuspaikka osoitetaan ilman erillistä hakemusta hyvinkääläisille vuonna 2018 syntyneille lapsille.

  Huoltajille lähetetään päätös esiopetuspaikasta tammi-helmikuun 2024 aikana eDaisyyn. Päätöksen saapumisesta tulee sähköposti-ilmoitus. Päätöksen saatuaan huoltaja voi halutessaan hakea lapselleen toissijaista esiopetuspaikkaa toivomastaan yksiköstä eDaisyn kautta. 

  Yksityisissä päiväkodeissa oleville lapsille huoltajien tulee tehdä esiopetushakemus eDaisyssä 17.12.2023 mennessä. Mikäli esiopetusikäisen lapsen sisarukselle halutaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa samasta varhaiskasvatuksen yksiköstä elokuusta 2024 alkaen, tulee sisarukselle tehdä hakemus varhaiskasvatukseen 28.2.2024 mennessä.

  Esiopetus perusopetuksessa

  Lukuvuonna 2024-2025 perusopetus järjestää esiopetusta Kytäjän, Nopon, Ridasjärven ja Metsäkaltevan kouluissa sekä Talvisillan opetusyksikössä. Perusopetuksen järjestämässä esiopetuksessa tarjotaan esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa.

  Perusopetus lähettää alueiden huoltajille avainkoodit Wilma järjestelmään tammihelmikuussa 2024. Wilman kautta huoltajat voivat vastaanottaa heille tarjotun esiopetuspaikan sekä hakea esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa.

  Mikäli huoltaja haluaa valita lapselle täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodista, tulee hänen hakea lapselle sekä toissijaista esiopetuspaikkaa että täydentävää varhaiskasvatusta varhaiskasvatuspalveluista 

  Lisätietoja

  Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
  varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi
  p. 0400 784 781 / 0400 784 791

  Perusopetuksen esiopetus
  perusopetus@hyvinkaa.fi

 •