Palopuron osayleiskaava

Osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty, jotta Hyvinkään taajamarakenteen vuoden 2030 jälkeiset pitkän aikavälin laajentumismahdollisuudet voidaan turvata. Ensisijaisesti pyritään luomaan edellytykset uudelle lähijunaliikenteen asemanseudulle Palopuron alueelle, mikä edellyttää yli 10 000 asukkaan tai työpaikan käyttäjäpohjaa. Rakennemallit perustuvat aseman eri sijaintivaihtoehtojen luomiin maankäytöllisiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Vaihtoehtoisesti (0+ -vaihtoehto) tutkitaan vastaavan väestönkasvun ohjaamista muualle nykyisen taajamarakenteen yhteyteen.             

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.9.2019 jatkaa rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimassaoloa 19.9.2024 asti sekä muuttaa aluerajausta.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.12.2016 valita jatkotyöskentelyn pohjaksi pohjoisimman rakennemallivaihtoehdon 

Rakennemalleista saadut lausunnot ja mielipiteet  

Rakennemallit
nähtävillä 3.6.-2.9.2016 

Selvitykset

Aloitusvaihe
nähtävillä 22.8.2014 - 22.9.2014

Kuvassa kaavakuva

Päivitetty 14.11.2022