Palopuron itäosan osayleiskaava

Osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty. Siinä selvitetään mahdollisuudet osoittaa työpaikka-alueita Itäisen radanvarsitien itäpuolelle siten, että Päijännetunnelin vedenlaatu ja alueen ekologisten yhteyksien verkosto turvataan. Työpaikka-alueiden osoittaminen on tarpeen, koska keskustaajaman osayleiskaavassa osoitetut työpaikkarakentamisen alueet pienenevät Palopuron osayleiskaavoituksen ja maakuntakaavan suojelualuevarausten myötä.

Päivitetty 25.2.2020