Liiku Hyvinkää (KKI)

Hyvinkään KKI-projektin toimintamalli pohjautuu voimakkaasti toimivaan terveysliikuntaverkostoon. Liikunnallisesti passiivisia ihmisiä ei tavoiteta liikuntapaikoilta vaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon, työelämän, työttömien ja yhdistysten kautta. Hankkeessamme panostetaan näiden tahojen tiiviiseen yhteistyöhön terveysliikunnan edistämiseksi. Olemme luoneet toimivan ja ajanmukaisen terveysliikuntaverkoston vastaamaan edellä mainittujen tahojen tarpeisiin.

Hyvinkäällä on yli 40-vuotiaita hieman yli 20 000 henkilöä. Terveysliikuntaverkoston kautta aktivoimme tämän ikäryhmän liikunnallisesti passiivisia henkilöitä, kertomalla heille liikunnan merkityksestä terveydelle ja tiedottamalla liikunnan harrastusmahdollisuuksista Hyvinkäällä kampanjoinnin, koulutuksen ja terveysneuvonnan keinoin. Lisäksi tavoitteena on madaltaa kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjoamalla ikäryhmälle laaja valikoima erilaisia liikuntapalveluita. Tässä työssä KKI -projekti on vahvasti mukana asiantuntijan, tiedottajan ja tukijan roolissa.

KKI:n valtakunnalliset sivut

Päivitetty 24.10.2022