Ratamo-kirjastojen digituen eettiset ohjeet

Kirjaston henkilökunta opastaa asiakkaita tietotekniikan ja internetin käytössä. Opastukset keskittyvät tietotekniikan perusteisiin. Tavoitteena on asiakkaan oman osaamisen kartuttaminen sekä laitteiden ja palveluiden itsenäinen käyttö.

Huomioithan seuraavaa:

 • Henkilökunta voi opastaa vain toimivien laitteiden peruskäyttöä. Emme korjaa vikaantuneita tai rikkinäisiä laitteita. Huoltoa kaipaavat laitteet kannattaa toimittaa alan huoltoliikkeisiin.
 • Opastuksissa asiakas käyttää laitteita itse.
 • Asiakasta voidaan opastaa vain, mikäli henkilökunnan taidot riittävät opastamiseen. Tällä varmistetaan neuvojen laadukkuus ja oikeellisuus.
 • Asiakasta voidaan opastaa vain, mikäli aihe on sopiva suhteessa käytettävissä olevaan aikaan.
 • Opastuksissa ei voida poistaa haittaohjelmia tai opastaa saastuneiden koneiden korjaamista. Toimenpiteet vaativat erityistä asiantuntemusta, joten ne kannattaa antaa huoltoliikkeiden hoidettavaksi.
 • Henkilökunta ei opasta mittavia päivityksiä tai asennuksia, kuten käyttöjärjestelmien vaihtoa. Nämä toimenpiteet ovat riskialttiita ja niiden ajantarve on hankala arvioida.
 • Pankkipalvelut:
  • Henkilökunta ei voi antaa alkuopastuksia verkkopankkipalveluiden käytön vasta-alkajille. Väärinymmärrykset ja vajavaiset tiedot ovat tällaisissa tilanteissa erityisen riskialttiita, eikä kirjaston henkilökunta voi kantaa vastuuta asiakkaan pankkiasioinnin onnistumisesta.
  • Henkilökunta voi opastaa ainoastaan yksinkertaisia teknisiä toimenpiteitä, kuten tilitapahtumien tulostamista. Myös henkilökohtaisten pankkitunnusten salassa pysymisen kannalta verkkopankin käytön opastaminen kirjaston tiloissa on hankalaa.
  • Henkilökunta ei voi opastaa pankkipalveluiden sisällöllisiä asioita (esim. lainan hakeminen). Näissä asioissa on paras kääntyä pankkien asiakaspalvelun puoleen.
 • Henkilökunta ei voi opastaa asioita, joissa on vaarana rahallisen tappion tai virheen aiheutuminen asiakkaalle. Tällaisia asioita ovat mm. myynti-ilmoitusten teon tai matkavarausten opastaminen.
 • Asiakas on itse vastuussa laitteiden ja palveluiden käytöstä opastuksen aikana ja sen jälkeen. Henkilökunta ei voi ottaa vastuuta yllättävistä vikatilanteista opastusten aikana.
 • Henkilökunta ei opasta asioita tai toimenpiteitä, joissa mahdollisesti rikotaan lakia, tai jotka ovat kyseessä olevan palvelun käyttöehtojen vastaisia. Tällaisia ovat mm. virallisten asiakirjojen tekstien muuttaminen ja kopiosuojausten kiertäminen.
Päivitetty 12.7.2021