Stöd barnets svenska

Skolan rekommenderar att man även hemma försöker nyttja svenskan så mycket som möjligt genom att t.ex. tala svenska, låna böcker på svenska, titta på svenska tv-kanaler, använda svenska program eller appar på multimedia eller delta i svenskspråkiga sommarlägren.

God läsförmåga är nyckeln till framgång.

Päivitetty 15.5.2017