Föräldrarådet

Föräldrarådet är en grupp föräldrar som hjälper till med att planera och ordna inför främst fester, föräldramöten och lägerskolor etc.

Päivitetty 15.5.2017