Information om skolan

Är en liten skola med ungefär 50 elever i sammansatta klasser, åk1-2, 3-4 och 5-6.

Svenska skolan i Hyvinge är en finlandssvensk skola, som fostrar eleverna till att hitta en finlandssvensk eller tvåspråkig identitet. Eleverna kommer från tvåspråkiga, svenskspråkiga eller finskspråkiga hem. Svenska är undervisningsspråket och skolspråket. Elevupptagningsområdet omfattar förutom Hyvinge även Riihimäki och Loppi. Skolan har ett nära samarbete med svenska daghemmet i Hyvinge.

Vart tredje år ordnas lägerskolor, så att varje elev hinner delta åtminstone en gång under lågstadietiden

Päivitetty 15.5.2017