Skolans historia

För cirka 120 år sedan satte sig några Hyvingebor ner för att ordna skolförhållandena på orten. Resultaten blev först en finsk skola och kort därpå en svensk; Hyvinge privata svenska folkskola. Under de första åren kämpade skolan mot övermäktiga odds, men överlevde. Visst krävde det idoghet och egensinne. 1911 kunde skolan flytta in i ett eget nybyggt hus på den tomt där Svenska gården i dag är belägen.

På 1910- och 20-talet kämpade Hyvinge skolförening för att skolan skulle övertas av kommunen. Men detta skedde först 1976 i samband med övergången till grundskolan. År 1973 övertog skolföreningen en lekskola som hade startat i privat regi tio år tidigare. På 1990-talet utökades aktiviteterna med ett språkbadsdagis för elever från finskspråkiga familjer och vid sidan av lekskolan växte ett heldagsdagis fram.

Hösten 2002 kunde skolan och dagisverksamheten tillsammans flytta in i den nybyggda Svenska gården - ett unikt projekt i Svenskfinland, där de finlandssvenska fonderna har spelat en avgörande roll.

Skolan

Päivitetty 15.5.2017