Svenska skolan i Hyvinge (1-6)

Svenska skolan i Hyvinge erbjuder svensk-, två- samt finskspråkiga elever möjlighet till skolgång på svenska i en helt finskspråkig miljö. Som finlandssvensk skola uppmärksammans självklart finlandssvenska traditioner och kultur.

Skolan strävar efter att ge eleverna en helsvensk miljö med svensktalande personal.

Skolans mål är att ge eleverna en god svenska samt andra nödvändiga färdigheter så att de kan fortsätta sin skolgång i ett svenskt högstadium.

Päivitetty 25.10.2021