Oppilaskuntatoiminta

Hakalantalossa toimii oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on omalta osaltansa vastata opetussuunnitelman haasteeseen kasvattaa oppilaita aktiiviseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen.
Oppilaskunnan hallituksessa on edustaja ja varajäsen kaikilta luokilta lukukaudeksi kerrallaan.

Kokouksissa harjaantuu taito kuunnella muita, esittää oma mielipide perustellusti ja ymmärtää asioiden
syyseuraussuhteita. Koulun turvallisuuden ja viihtyvyyden kehittäminen tarjoaa luonnollisen harjoittelufoorumin tulevaisuuden päätöksentekijäksi kehittymiselle.

Päivitetty 9.9.2022