Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointiin tähtäävää ongelmien varhaista tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja niihin puuttumista.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014.

Oppilashuollon yhteystietoja   

  • rehtori Johanna Heikkilä 040 662 0492
  • laaja-alainen erityisopettaja Helena Merivirta 040 761 5710
  • kouluterveydenhoitaja Saara Leander 050 497 0060
  • koulukuraattorit Pirre Julkunen 040 847 2479 ja Emmi Lastunen  040 4823 239

 

Päivitetty 10.8.2020