Hakalantalon koulun aamu- ja iltapäivätoiminta eli kerhotoiminta

 

Koulussamme toimii pidennetyn oppivelvollisuuden (POV) sekä yleisopetuksen (YO) aamu- ja iltapäivätoiminta. Kerhoista vastaavat apulaisjohtaja Heli Ikävalko, sekä koulunkäynninohjaajat. 

Toimintaa on koulupäivinä aamuisin POV klo 7.30 - 8.00, iltapäivisin klo 12.00-16.30

YO klo 7.00 - 8.45 ja iltapäivisin klo 12.00-16.00. 

POV-toimintaa järjestetään myös koulujen loma-aikoina mahdollisuuksien mukaan.

Oppilaan ollessa esim. asuntolassa tai muussa sijaishoitopaikassa, hänellä ei ole oikeutta ko. aikana osallistua iltapäivätoimintaan.

Toiminta on maksullista ja hintaan sisältyy aamupala/välipala.

Toiminnan  tarkoituksena  on taata koululaisille turvallinen ja virikkeellinen ympäristö koulutetun henkilökunnan valvonnassa. Toiminnan pohjana on  viikkosuunnitelma, joka on rakennettu siten, että erilaiset teemat (liikunta, askartelu, sadut, ulkoilu jne.) vuorottelevat viikonpäivien ja vuodenaikojen mukaan. Toiminnassa otetaan huomioon erilaiset oppilaat.

Oppilas ilmoitetaan koulun kerhoon erillisellä hakemuksella, jonka saa pyydettäessä koululta.  Samalla tulee ilmoittaa oppilaan sairaudet ja mahdolliset lääkitykset. Lisäksi tulee täyttää kysely oppilaan tuntimääristä ko. toiminnassa. Kaikki lomakkeet palautetaan koululle.

Oppilaan sairastuessa tai jäädessä  muun syyn vuoksi  pois kerhosta, tulee tästä ilmoittaa kerhoon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan puhelin numerot.

Yleisopetus (YO) 040 641 8437
Pidennetty oppivelvollisuus (POV) 040 558 0143
apulaisjohtaja Heli Ikävalko 040 706 5222                           

Päivitetty 31.8.2021